เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

มีเหตุผลที่เป็นไปได้หลายประการที่อธิบายว่าเพราะเหตุใดคุณจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายในบ้านของคุณ หรือคุณไม่สามารถใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกับคอมพิวเตอร์เหล่านั้นได้ ค้นหาปัญหาที่เฉพาะเจาะจงและการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ในส่วนต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

คุณไม่ได้สร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป

โฮมกรุ๊ปจะเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ต่างๆ บนเครือข่ายในบ้านเพื่อให้คุณสามารถใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ และเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ โฮมกรุ๊ปได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน และคุณสามารถเลือกได้ตลอดเวลาว่าจะใช้อะไรร่วมกันภายในกลุ่มบ้าง การสร้างและเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่าย

หมายเหตุ

 • โฮมกรุ๊ปไม่มีอยู่ใน Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป

 1. เปิด 'โฮมกรุ๊ป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม จากนั้นพิมพ์ โฮมกรุ๊ป ในกล่องค้นหา แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป

 2. คลิก สร้างเดี๋ยวนี้ หรือ เข้าร่วมเดี๋ยวนี้ แล้วทำตามคำแนะนำ

คุณไม่ได้ใช้โฮมกรุ๊ป และโฟลเดอร์หรือเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังพยายามเข้าถึงนั้นไม่ได้ถูกกำหนดให้ใช้ร่วมกันได้

ขอแนะนำให้คุณใช้โฮมกรุ๊ปเพื่อใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่าย เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการตั้งค่า การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันโดยใช้โฮมกรุ๊ปมีขั้นตอนสองส่วน ดังนี้ ขั้นแรก คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานการใช้ร่วมกันดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง ขั้นที่สอง คุณจำเป็นต้องตั้งค่าคุณสมบัติการใช้ร่วมกันให้กับรายการนั้น หรือย้ายรายการนั้นไปยังโฟลเดอร์สาธารณะเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้

การค้นพบเครือข่ายถูกปิด

เมื่อต้องการเปิดการค้นพบเครือข่าย

 1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอนเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบัน
 3. ถ้าการค้นพบเครือข่ายปิดอยู่ ภายใต้ การค้นพบเครือข่าย ให้คลิก เปิดการค้นพบเครือข่าย แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

เมื่อต้องการใช้แฟ้มร่วมกัน

 1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอนเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบัน
 3. คลิก เปิดใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

เมื่อต้องการใช้แฟ้มร่วมกันโดยใช้โฟลเดอร์สาธารณะ

 1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอนเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบัน
 3. คลิก เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิดแฟ้มต่างๆ ได้ หรือ เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิด เปลี่ยนแปลง และสร้างแฟ้มต่างๆ ได้ แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ให้ดำเนินการดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ของคุณและในคอมพิวเตอร์ใดๆ บนเครือข่ายที่ใช้ Windows 7 ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ

 • การค้นพบเครือข่ายปิดตามค่าเริ่มต้นสำหรับเครือข่ายสาธารณะ การเปลี่ยนประเภทของตำแหน่งบนเครือข่ายเป็น 'บ้าน' หรือ 'ที่ทำงาน' เป็นอีกวิธีหนึ่งในการเปิดใช้การค้นพบเครือข่าย เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชนิดของตำแหน่งบนเครือข่าย ให้ดูที่ การเลือกตำแหน่งบนเครือข่าย

การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเปิดอยู่

การใช้งานร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านถูกเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ป เมื่อเปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ผู้ที่อยู่บนเครือข่ายของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์หรือเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ ถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่มีบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ การเปิดการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันมีสองวิธีดังนี้

 • สร้างบัญชีผู้ใช้ที่เหมือนกันในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในเวิร์กกรุ๊ป (แนะนำ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างบัญชีผู้ใช้

 • ปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เมื่อต้องการปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

 2. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอนเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบัน
 3. ภายใต้ การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้คลิก ปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

 • การใช้งานร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านจะใช้ไม่ได้กับคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนโดเมน

คอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในเวิร์กกรุ๊ปเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมเวิร์กกรุ๊ป ให้ดูที่ การเข้าร่วมหรือสร้างเวิร์กกรุ๊ป กรุณาสังเกตว่าชื่อเวิร์กกรุ๊ปตามค่าเริ่มต้นใน Windows 7 คือ WORKGROUP

คุณไม่มีสิทธิในการเข้าถึงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณพยายามจะเข้าถึง

ให้ติดต่อเจ้าของแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นเพื่อขอสิทธิในการเข้าถึง ถ้าคุณอยู่ในเครือข่ายองค์กร ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

นโยบายกลุ่มอาจบล็อกการเชื่อมต่อ

ถ้าคอมพิวเตอร์ที่คุณพยายามเชื่อมต่อเป็นของโดเมน เป็นไปได้ว่าผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีการเปิดใช้งานนโยบายที่บล็อกการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโดเมน ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ

คอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับเราเตอร์ของคุณ

ตรวจสอบกับผู้ผลิตเราเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด