เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้

สาเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปมีได้หลายอย่าง ก่อนอื่น ให้ลองเรียกใช้ 'ตัวช่วย Fix It' เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป

เมื่อต้องการเรียกใช้ 'ตัวช่วย Fix It' สำหรับ 'โฮมกรุ๊ป'

 1. ให้คลิกที่ปุ่มนี้

  รูปภาพของปุ่ม Fix it

  แก้ไขปัญหานี้

 2. คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

หากการเรียกใช้ 'ตัวช่วย Fix It' ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ลองตรวจสอบตามรายการต่อไปนี้

 • อาจไม่มีโฮมกรุ๊ปที่พร้อมใช้งานบนเครือข่ายของคุณ เมื่อต้องการสร้างโฮมกรุ๊ป ให้ดูที่ การสร้างโฮมกรุ๊ป

 • คุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีโฮมกรุ๊ปเปิดอยู่ เมื่อต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. คลิกไอคอนเครือข่าย (รูปภาพของไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ รูปภาพของไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) ในพื้นที่แจ้งให้ทราบของแถบงานของคุณ
  2. คลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย แล้วคลิก เชื่อมต่อ คุณอาจต้องใส่คีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย

  หลังจากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปถ้ามีโฮมกรุ๊ปอยู่บนเครือข่ายของคุณ

 • คอมพิวเตอร์ต้องเรียกใช้ Windows 7 อยู่ จึงจะเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้ โฮมกรุ๊ปพร้อมใช้งานใน Windows 7 ทุกรุ่น ใน Windows 7 Starter และ Windows 7 Home Basic คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป แต่ไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้

 • ตำแหน่งบนเครือข่ายอาจไม่ได้ถูกตั้งค่าเป็น 'ในบ้าน' 'โฮมกรุ๊ป' จะทำงานบนเครือข่ายในบ้าน (ส่วนตัว) เท่านั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

  2. คลิก เครือข่ายที่ทำงาน หรือ เครือข่ายสาธารณะ แล้วคลิก เครือข่ายในบ้าน

   รูปภาพของ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน'
   ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน
 • คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในโฮมกรุ๊ปของคุณอาจไม่ได้อยู่ในบ้าน อาจออกจากโฮมกรุ๊ปไปแล้ว หรืออาจปิดอยู่ อยู่ในโหมดสลีป หรืออยู่ในสถานะไฮเบอร์เนต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวเลือกการประหยัดพลังงาน ให้ดูที่ การเปลี่ยน การสร้าง หรือ การลบแผนการใช้พลังงาน (แบบแผน)

 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างโฮมกรุ๊ปอาจมีการเริ่มระบบใหม่และไม่มีใครเข้าสู่ระบบ บริการบางอย่างที่โฮมกรุ๊ปจำเป็นต้องใช้จะไม่เริ่มทำงานจนกว่าจะเข้าสู่ระบบแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีผู้เข้าสู่ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างโฮมกรุ๊ปในครั้งแรก

 • การค้นพบเครือข่ายถูกปิด เมื่อต้องการเปิดการค้นพบเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

  2. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง รูปภาพของไอคอนเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่าย บ้านหรือที่ทำงาน
  3. คลิก เปิดการค้นพบเครือข่าย แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นพบเครือข่าย ให้ดูที่ การค้นพบเครือข่ายคืออะไร

 • บริการที่จำเป็นอย่างน้อยหนึ่งอย่างไม่ได้ทำงานอยู่ บริการจัดกลุ่มทำเครือข่ายเพียร์และบริการของผู้ให้บริการโฮมกรุ๊ปต้องทำงานอยู่ทั้งคู่ วิธีการตรวจสอบมีดังนี้

  1. เปิด 'เครื่องมือในการดูแล' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิก เครื่องมือในการดูแล ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิกสองครั้งที่ บริการ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. ในคอลัมน์ สถานะ ถัดจากบริการ จัดกลุ่มทำเครือข่ายเพียร์ และบริการของ ผู้ให้บริการโฮมกรุ๊ป คุณควรเห็นคำว่า "เริ่มต้นแล้ว" ถ้าคุณไม่พบคำนี้ ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อของบริการ แล้วคลิก เริ่ม

 • แฟ้ม idstore.sst สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเพียร์เสียหาย หากคุณพบข้อความ "Windows ไม่สามารถตั้งค่าโฮมกรุ๊ปบนคอมพิวเตอร์นี้" รหัสข้อผิดพลาด 0x80630801" และคุณไม่สามารถเริ่มการทำงานบริการ 'การจัดกลุ่มเครือข่ายเพียร์' แม้จะทำตามขั้นตอนข้างต้นนี้แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อนำแฟ้มที่เสียหายออก

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'
  2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง

  3. ในรายการผลลัพธ์ คลิกขวาที่ พร้อมท์คำสั่ง จากนั้นคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  4. ลบแฟ้ม idstore.sset ที่พบในโฟลเดอร์ \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking ในไดรฟ์ระบบของคุณ (ตัวอย่างเช่น ไดรฟ์ C)

  5. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ จากนั้นลองเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป

 • คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของโฮมกรุ๊ปอยู่แล้ว คุณสามารถเป็นสมาชิกของโฮมกรุ๊ปได้เพียงครั้งละโฮมกรุ๊ปเดียว

 • ผู้ดูแลระบบของคุณได้ปิดโฮมกรุ๊ปไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโดเมน