เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเข้าถึงโฮมกรุ๊ปของฉันได้

สาเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงโฮมกรุ๊ปของคุณมีได้หลายอย่าง ก่อนอื่น ให้ลองเรียกใช้ 'ตัวช่วย Fix It' เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการเข้าถึงโฮมกรุ๊ป

เมื่อต้องการเรียกใช้ 'ตัวช่วย Fix It' สำหรับ 'โฮมกรุ๊ป'

 1. ให้คลิกที่ปุ่มนี้

  รูปภาพของปุ่ม Fix it

  แก้ไขปัญหานี้

 2. คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

หากการเรียกใช้ 'ตัวช่วย Fix It' ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ลองตรวจสอบตามรายการต่อไปนี้

 • คอมพิวเตอร์ของคุณอาจยังไม่ได้เป็นของโฮมกรุ๊ป หรืออาจถูกเอาออกแล้ว เมื่อต้องการเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป ให้ดูที่ การเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป

 • คุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีโฮมกรุ๊ปเปิดอยู่ เมื่อต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • คลิกที่ไอคอนเครือข่าย รูปภาพของไอคอนเครือข่ายไร้สาย บนแถบงานของคุณ แล้วคลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก เชื่อมต่อ คุณอาจต้องใส่คีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย

  หลังจากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปถ้ามีโฮมกรุ๊ปอยู่บนเครือข่ายของคุณ

 • ตำแหน่งบนเครือข่ายอาจไม่ได้ถูกตั้งค่าเป็น 'ในบ้าน' โฮมกรุ๊ปทำงานได้เฉพาะบนเครือข่ายในบ้าน เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

  2. คลิก เครือข่ายที่ทำงาน หรือ เครือข่ายสาธารณะ แล้วคลิก เครือข่ายในบ้าน

   รูปภาพของ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน'
   ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน
 • การค้นพบเครือข่ายอาจปิดอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดใช้งานการค้นพบเครือข่าย

 • คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในโฮมกรุ๊ปของคุณอาจปิดอยู่ อยู่ในสถานะไฮเบอร์เนต หรือไม่อยู่ในบ้าน หรืออาจออกจากโฮมกรุ๊ปแล้ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวเลือกการประหยัดพลังงาน ให้ดูที่ การเปลี่ยน การสร้าง หรือ การลบแผนการใช้พลังงาน (แบบแผน)

 • บุคคลอื่นในโฮมกรุ๊ปของคุณอาจไม่ได้ใช้ไลบรารีและโฟลเดอร์ใดๆ ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้ไลบรารีร่วมกับโฮมกรุ๊ปของคุณ

 • รหัสผ่านโฮมกรุ๊ปอาจมีการเปลี่ยนแปลงบนคอมพิวเตอร์ซึ่งถูกปิดทันที หรืออยู่ในโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต แต่ยังไม่มีการใส่รหัสผ่านใหม่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในโฮมกรุ๊ปทันที ถ้าเป็นกรณีนี้ รหัสผ่านใหม่จะไม่รู้จักบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในโฮมกรุ๊ป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปิดคอมพิวเตอร์ที่มีการเปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วใส่รหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ถ้าคุณยังไม่สามารถเข้าถึงโฮมกรุ๊ป แสดงว่าอาจมีปัญหา กับเครือข่ายของคุณ เมื่อต้องการเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ให้คลิกขวาที่ไอคอนเครือข่าย (รูปภาพของไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ รูปภาพของไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) ในพื้นที่แจ้งให้ทราบของแถบงานของคุณ แล้วคลิก แก้ไขปัญหา

บางครั้งการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ หรือการออกจากโฮมกรุ๊ปแล้วเข้าร่วมใหม่ อาจช่วยให้คุณเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนโฮมกรุ๊ปของคุณได้