เหตุใดฉันจึงไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้

โดยปกติ โฮมกรุ๊ปจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ด้วย Windows รุ่นนี้ แต่มีหลายสิ่งที่อาจขัดขวางไม่ให้คุณสร้างโฮมกรุ๊ปได้ดังนี้ เมื่อต้องการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างโฮมกรุ๊ป ก่อนอื่นให้ลองเรียกใช้ 'ตัวช่วย Fix It'

เมื่อต้องการเรียกใช้ 'ตัวช่วย Fix It' สำหรับ 'โฮมกรุ๊ป'

 1. ให้คลิกที่ปุ่มนี้

  รูปภาพของปุ่ม Fix it

  แก้ไขปัญหานี้

 2. คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

หากการเรียกใช้ 'ตัวช่วย Fix It' ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ลองตรวจสอบตามรายการต่อไปนี้

 • มีโฮมกรุ๊ปอยู่บนเครือข่ายแล้ว ถ้ามีโฮมกรุ๊ปอยู่แล้ว คุณจะถูกถามให้เข้าร่วมโฮมกรุ๊ปนี้

 • โฮมกรุ๊ปพร้อมใช้งานใน Windows 7 ทุกรุ่น ใน Windows 7 Starter และ Windows 7 Home Basic คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป แต่ไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้

 • คุณอาจไม่ได้เชื่อมต่อไปยังเครือข่าย เมื่อต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • คลิกไอคอนเครือข่าย รูปภาพของไอคอนเครือข่ายไร้สาย ในพื้นที่แจ้งให้ทราบของแถบงานของคุณ แล้วคลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก เชื่อมต่อ คุณอาจต้องใส่คีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย

  หลังจากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปถ้ามีโฮมกรุ๊ปอยู่บนเครือข่ายของคุณ

 • ตำแหน่งบนเครือข่ายของคุณอาจไม่ได้ถูกตั้งค่าเป็น 'ในบ้าน' โฮมกรุ๊ปทำงานได้เฉพาะบนเครือข่ายในบ้าน เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย แล้วคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน

  2. คลิก เครือข่ายที่ทำงาน หรือ เครือข่ายสาธารณะ แล้วคลิก เครือข่ายในบ้าน

   รูปภาพของ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน'
   ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน
 • ถ้าคุณอยู่บนเครือข่ายโดเมน ผู้ดูแลระบบของคุณอาจปิดโฮมกรุ๊ปแล้วอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้

 • บริการที่ต้องการอย่างน้อยหนึ่งบริการไม่ได้ทำงานอยู่ บริการ การจัดกลุ่มเครือข่ายเพียร์ และ ผู้ให้บริการโฮมกรุ๊ป‌ ต้องกำลังทำงานอยู่ วิธีการตรวจสอบมีดังนี้

  1. เปิด 'เครื่องมือในการดูแล' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิก เครื่องมือในการดูแล

  2. คลิกสองครั้งที่ บริการ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. ในคอลัมน์ สถานะ ที่อยู่ถัดจากบริการ จัดกลุ่มทำเครือข่ายเพียร์ และ ผู้ให้บริการโฮมกรุ๊ป คุณควรจะเห็นคำว่า เริ่มต้นแล้ว ถ้าคุณไม่พบคำนี้ ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อของบริการ แล้วคลิก เริ่ม