การลงทะเบียน Windows: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการลงทะเบียน Windows

แสดงทั้งหมด

การลงทะเบียนคืออะไร

การลงทะเบียนคือกระบวนการให้ข้อมูลแก่ Microsoft (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ) เพื่อลงทะเบียนสำหรับข้อมูลการปรับปรุง เคล็ดลับและเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกับ Windows

ฉันจะลงทะเบียน Windows ได้อย่างไร

เมื่อต้องการลงทะเบียน Windows ของคุณ ให้ไปที่เว็บไซต์เกี่ยวกับ การลงทะเบียน Windows แล้วใส่ข้อมูลที่ร้องขอ จึงเสร็จสิ้นกระบวนการ

จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือไม่

ไม่ คุณสามารถเลือกลงทะเบียนหรือไม่ก็ได้

การลงทะเบียนเหมือนกับการเปิดใช้งานหรือไม่

ไม่ การเปิดใช้งานจำเป็นต้องใช้ Windows แต่การลงทะเบียนไม่ต้องใช้ การเปิดใช้งานคือกระบวนการที่ช่วยให้แน่ใจว่า Windows ของคุณมีการใช้งานตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft การลงทะเบียนคือกระบวนการให้ข้อมูล (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ) เพื่อลงทะเบียนสำหรับข้อมูล เคล็ดลับและเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกับ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดใช้งาน Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย