การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากมีสาเหตุที่เป็นไปได้หลายประการ อันดับแรก ให้ลองเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' เพื่อดูว่าสามารถช่วยวินิจฉัยหรือแก้ไขปัญหาของคุณได้หรือไม่

 • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ด้วยการคลิกขวาที่ไอคอนเครือข่ายในพื้นที่แจ้งให้ทราบ แล้วคลิก แก้ไขปัญหา

หากการเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายใน Windows

หากขั้นตอนดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดลองดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ถ้าคุณอยู่ในเครือข่ายในบ้านที่มีโฮมกรุ๊ป และคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่และมีการเพิ่มไว้ในโฮมกรุ๊ปแล้ว

 2. ถ้าคุณอยู่บนเครือข่ายในบ้านที่ไม่มีโฮมกรุ๊ป และคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เปิดใช้งานอยู่ และคุณได้เปิดใช้งานการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่ายของคุณแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ภายในบ้านที่ใช้ Windows ต่างรุ่นกัน

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายทั้งหมดแล้ว (ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็มของคุณเชื่อมต่อกับแจ็คโทรศัพท์ที่ทำงานอยู่ หรือการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลโดยตรงหรือผ่านเราเตอร์)

 4. ถ้าเกิดปัญหาขึ้นหลังจากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือไม่

  1. เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ อะแดปเตอร์ จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย

  2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อ แล้วคลิก คุณสมบัติ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 5. ตรวจสอบเราเตอร์ของคุณ เนื่องจากคุณลักษณะใหม่ของเครือข่ายใน Windows Vista และ Windows 7 ทำให้เราเตอร์เครือข่ายรุ่นเก่าบางตัวไม่สามารถเข้ากันได้กับ Windows รุ่นดังกล่าว และอาจเป็นสาเหตุของปัญหาได้ สำหรับรายการเราเตอร์ที่เข้ากันได้กับ Windows Vista และ Windows 7 ให้ไปที่เว็บไซต์เกี่ยวกับ ศูนย์ความเข้ากันได้ของ Windows

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ค้นหาปัญหาที่เฉพาะเจาะจงและการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ในส่วนต่างๆ ต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ บนเครือข่ายในบ้านของฉัน หรือฉันไม่สามารถใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกับคอมพิวเตอร์เหล่านั้นได้

กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • การค้นพบเครือข่ายถูกปิดอยู่

  การค้นพบเครือข่ายจะถูกปิดตามค่าเริ่มต้นสำหรับเครือข่ายสาธารณะ การเปลี่ยนประเภทของตำแหน่งบนเครือข่ายเป็น 'บ้าน' หรือ 'ที่ทำงาน' เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเปิดการค้นพบเครือข่าย เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชนิดของตำแหน่งบนเครือข่าย ให้ดูที่ การเลือกตำแหน่งบนเครือข่าย เมื่อต้องการเปิดการค้นพบเครือข่ายด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  เมื่อต้องการเปิดการค้นพบเครือข่าย

  1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

  2. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง ไอคอนเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบัน
  3. คลิก เปิดการค้นพบเครือข่าย แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  เมื่อต้องการใช้แฟ้มร่วมกัน

  1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

  2. คลิกที่รูปภาพเครื่องหมายบั้ง ไอคอนเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบัน
  3. คลิก เปิดใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  เมื่อต้องการใช้แฟ้มร่วมกันโดยใช้โฟลเดอร์สาธารณะ

  1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

  2. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง ไอคอนเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบัน
  3. คลิก เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิดแฟ้มต่างๆ ได้ หรือ เปิดการใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายสามารถเปิด เปลี่ยนแปลง และสร้างแฟ้มต่างๆ ได้ แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  ให้ดำเนินการดังกล่าวในคอมพิวเตอร์ของคุณและในคอมพิวเตอร์ใดๆ บนเครือข่ายที่ใช้ Windows 7 ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

 • เปิดใช้งานการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

  การใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านเปิดตามค่าเริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์บนเวิร์กกรุ๊ป เมื่อเปิดใช้งานการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์หรือเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันของคุณได้ เว้นแต่ว่าจะมีบัญชีผู้ใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ วิธีการเปิดใช้งานการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันมีสองวิธีดังนี้

  • สร้างบัญชีผู้ใช้ที่เหมือนกันในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดบนเวิร์กกรุ๊ป (แนะนำ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างบัญชีผู้ใช้

  • ปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เมื่อต้องการปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'การตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง

  2. คลิกที่เครื่องหมายบั้ง ไอคอนเครื่องหมายบั้ง เพื่อขยายโพรไฟล์เครือข่ายปัจจุบัน
  3. คลิก ปิดการใช้ร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  หมายเหตุ

  • การใช้งานร่วมกันที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านจะใช้ไม่ได้ในคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนโดเมน

 • คอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อไม่มีโฟลเดอร์ใดๆ ที่ใช้ร่วมกัน

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งโฟลเดอร์ให้คุณเชื่อมต่อ

 • คอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในเวิร์กกรุ๊ปเดียวกัน

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมเวิร์กกรุ๊ป ให้ดูที่ การเข้าร่วมหรือสร้างเวิร์กกรุ๊ป กรุณาสังเกตว่าชื่อเวิร์กกรุ๊ปตามค่าเริ่มต้นใน Windows 7 คือ WORKGROUP

 • เปิดใช้งานการใช้แฟ้มร่วมกัน แต่ไม่ได้ตั้งค่าคุณสมบัติการใช้ร่วมกันบนโฟลเดอร์หรือเครื่องพิมพ์

  การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันประกอบด้วยกระบวนการสองส่วนดังนี้ ส่วนแรก คุณต้องเปิดใช้งานการใช้ร่วมกันตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ส่วนที่สอง คุณต้องตั้งค่าคุณสมบัติการใช้ร่วมกันของรายการนั้นๆ หรือย้ายรายการไปไว้ที่โฟลเดอร์ 'เอกสารสาธารณะ' เพื่อที่บุคคลอื่นๆ จะได้เข้าถึงได้

 • คอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับเราเตอร์ของคุณ

  ตรวจสอบกับผู้ผลิตเราเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการปรับปรุงล่าสุด

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านได้

ลองทำสิ่งต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์และโมเด็มเปิดอยู่

 • ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบผ่านสาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับอะแดปเตอร์เครือข่ายในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ปลายแต่ละด้านของสายอีเทอร์เน็ตจะมีลักษณะดังนี้

  ภาพประกอบของสายอีเทอร์เน็ต
  สายอีเทอร์เน็ต
 • ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบผ่านสาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเครือข่ายสามารถใช้งานได้ คุณสามารถทดสอบได้โดยใช้สายอื่นที่คุณรู้ว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อสายกับพอร์ตที่ถูกต้องบนเราเตอร์ ไม่ควรมีการเชื่อมต่อกับพอร์ต "การเชื่อมโยงขึ้น" นอกจากนี้ เราเตอร์บางชนิดจะปิดใช้งานพอร์ตที่อยู่ถัดจากพอร์ตการเชื่อมโยงขึ้น ดังนั้นให้ลองใช้พอร์ตอื่น

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย Windows จะตรวจหาเครือข่ายไร้สายใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการดูเครือข่ายไร้สายที่ Windows ตรวจพบ ให้คลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย) ในพื้นที่แจ้งให้ทราบของแถบงานของคุณ ถ้า Windows ไม่พบเครือข่ายที่คุณคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงสัญญาณคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ค้นหา "การค้นหาเครือข่ายไร้สาย" ใน Help and Support
 • ถ้าคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายจากแล็ปท็อป ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ไร้สายบนคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดอยู่ โดยปกติตำแหน่งของสวิตช์จะอยู่ที่ขอบด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านหลังของแล็ปท็อป

 • อาจมีปัญหากับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ของคุณ ให้ทำดังนี้

  • เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ อะแดปเตอร์ จากนั้นภายใต้ 'ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน' ให้คลิก ดูการเชื่อมต่อเครือข่าย

 • ไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) จะเปลี่ยนแปลงตามสถานะการเชื่อมต่อ LAN และจะมีข้อมูลถ้าอะแดปเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ถ้าไม่ได้ต่อสาย LAN จะปรากฏไอคอนสถานะในพื้นที่แจ้งให้ทราบ
 • ใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ดังนี้

  คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

  1. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย จากนั้นภายใต้ ระบบ ให้คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิกสองครั้งที่ อะแดปเตอร์เครือข่าย คลิกขวาที่อะแดปเตอร์ของคุณ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  3. ภายใต้ สถานะอุปกรณ์ ให้ตรวจดูว่าอุปกรณ์ทำงานถูกต้องหรือไม่

 • โปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

 • ล้างค่าแคชของ DNS Resolver สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ DNS (Domain Name System): คำถามที่ถามบ่อย

 • สำหรับข้อมูลขั้นสูงเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเครือข่ายแบบไร้สาย ให้ดูที่เพจเกี่ยวกับ คู่มือสนับสนุนสำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

ฉันจำคีย์เครือข่ายไม่ได้

ถ้าคุณลืมคีย์เครือข่าย และไม่มีใครเลยที่ทราบ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าเราเตอร์แบบไร้สายอีกครั้ง ให้ดูที่ การติดตั้งเราเตอร์แบบไร้สาย

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงานของฉันจากบ้านได้ (หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น)

ถ้าคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อไปยังที่ทำงานของคุณโดยใช้ DirectAccess คุณสามารถลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับที่ทำงานโดยใช้ DirectAccess' เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างโดยอัตโนมัติ

 • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับที่ทำงานโดยใช้ DirectAccess' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ดูทั้งหมด แล้วคลิก การเชื่อมต่อกับที่ทำงานโดยใช้ DirectAccess

ให้ลองทำตามวิธีอื่นๆ ต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) อย่างถูกต้องตามที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

 • คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่เพื่อให้การเชื่อมต่อ VPN ทำงานได้

 • ถ้าโมเด็มของคุณเป็นแบบใช้ภายนอก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็มเปิดอยู่

 • ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมและมีสิทธิโดเมนบน Remote Access Server

 • กรณีนี้อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับใบรับรอง ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

 • การเชื่อมต่อ VPN จะไม่ทำงานกับ Winsock พร็อกซีไคลเอ็นต์ที่ใช้งานอยู่ ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดใช้งาน Winsock พร็อกซีไคลเอ็นต์

 • ถ้าคุณทราบที่อยู่ IP (ตัวอย่างเช่น: 131.107.10.25) ของเว็บไซต์ ให้พิมพ์ที่อยู่นั้นในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แล้วกด Enter ถ้าใช้งานได้ แสดงว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการแปลงที่อยู่ของ Domain Name System (DNS) ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

 • ถ้าคุณมีซอฟต์แวร์พิเศษที่กำหนดหรือติดตั้งโดยที่ทำงานของคุณ ซอฟต์แวร์พิเศษนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาก็ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

 • ถ้าคุณทราบที่อยู่ IP (ตัวอย่างเช่น: 131.107.10.25) ของเซิร์ฟเวอร์ VPN ให้พิมพ์ที่อยู่นั้นสำหรับการเชื่อมต่อ VPN แล้วกด Enter ถ้าใช้งานได้ แสดงว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการจำแนก DNS ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

 • อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณพยายามเชื่อมต่อ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ