การสร้างการนำเสนอภาพนิ่งบนพื้นหลังของเดสก์ท็อป

คุณสามารถใช้การนำเสนอภาพนิ่ง (ชุดของรูปภาพที่หมุนเวียนกันแสดงขึ้น) เป็นพื้นหลังของเดสก์ท็อปของคุณได้ คุณสามารถใช้รูปภาพของคุณเอง หรือรูปภาพที่ Windows ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของชุดรูปแบบก็ได้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างการนำเสนอภาพนิ่งบนพื้นหลังของเดสก์ท็อป (1:48)
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการใช้รูปภาพของคุณเอง

 1. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการใส่ลงในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ รูปภาพทั้งหมดจะต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน

  เปิด 'พื้นหลังของเดสก์ท็อป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' และคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ พื้นหลังของเดสก์ท็อป แล้วคลิก เปลี่ยนพื้นหลังของเดสก์ท็อป

 2. ถ้ารูปภาพที่คุณต้องการใช้ไม่อยู่ในรายการรูปภาพพื้นหลังของเดสก์ท็อป ให้คลิกรายการ ตำแหน่งที่ตั้งรูปภาพ เพื่อดูประเภทอื่นๆ หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  รูปภาพของเมนูตำแหน่งที่ตั้งของ 'รูปภาพ'
  ค้นหารูปภาพในตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของรูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ

  ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์จะถูกเลือก และจะเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอภาพนิ่ง ถ้าคุณไม่ต้องการใส่รูปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ล้างกล่องกาเครื่องหมายของรูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการเอาออกจากการนำเสนอภาพนิ่ง

   รูปภาพของกล่องกาเครื่องหมายกล่องหนึ่งที่ไม่มีการเลือกในกลุ่มของภาพถ่ายที่เลือก
   ล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเอารูปภาพรูปใดรูปหนึ่งออกจากการนำเสนอภาพนิ่ง
  • กดแป้น Ctrl แล้วคลิกรูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการเอาออก เฉพาะรูปภาพที่เลือกเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นในการนำเสนอภาพนิ่ง

  เมื่อต้องการสร้างการนำเสนอภาพนิ่งของรูปภาพบนเดสก์ท็อป คุณจะต้องเลือกรูปภาพอย่างน้อยสองรูป ถ้าคุณเลือกรูปภาพไว้เพียงรูปเดียว การนำเสนอภาพนิ่งจะจบการทำงาน และรูปภาพที่เลือกจะกลายเป็นพื้นหลังของเดสก์ท็อป

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณเลือกรูปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ รูปภาพใหม่ที่คุณเพิ่มลงในโฟลเดอร์นั้นจะถูกเพิ่มลงในการนำเสนอภาพนิ่งโดยอัตโนมัติ

 4. เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • คลิกรายการใดรายการหนึ่งในรายการ ตำแหน่งรูปภาพ เพื่อครอบตัดรูปภาพให้เหมาะสมกับหน้าจอ จัดรูปภาพให้พอดีกับหน้าจอ ยืดรูปภาพให้พอดีกับหน้าจอ เรียงรูปภาพต่อกัน หรือจัดรูปภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้าจอ

  • คลิกรายการใดรายการหนึ่งในรายการ เปลี่ยนรูปภาพทุก เพื่อเลือกระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปภาพในการนำเสนอภาพนิ่ง

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับ เพื่อให้รูปภาพปรากฏขึ้นตามลำดับแบบสุ่ม

 5. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการใช้รูปภาพที่ Windows ให้มาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุดรูปแบบ

 1. เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

 2. ภายใต้ ชุดรูปแบบ Aero ให้คลิกชุดรูปแบบที่จะนำไปใช้กับเดสก์ท็อป ชุดรูปแบบ Aero ทั้งหมดจะมีการนำเสนอภาพนิ่งบนพื้นหลังของเดสก์ท็อป ยกเว้นชุดรูปแบบของ Windows 7

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือรูปภาพในการนำเสนอภาพนิ่งเริ่มต้นของชุดรูปแบบ ให้คลิก พื้นหลังของเดสก์ท็อป

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายของรูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ

  ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชุดรูปแบบจะถูกเลือก และจะเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอภาพนิ่ง เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพจากชุดรูปแบบลงในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ชี้ไปที่รูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการเพิ่มลงในการนำเสนอภาพนิ่ง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายของรูปภาพนั้นๆ

   รูปภาพของกล่องกาเครื่องหมายกล่องหนึ่งที่ไม่มีการเลือกในกลุ่มของภาพถ่ายที่เลือก
   ชี้ไปที่รูปภาพ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายของรูปภาพนั้นเพื่อเพิ่มรูปภาพดังกล่าวลงในการนำเสนอภาพนิ่ง
  • กดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกรูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการเพิ่ม เฉพาะรูปภาพที่เลือกไว้เท่านั้นที่จะปรากฏในการนำเสนอภาพนิ่ง

  เมื่อต้องการสร้างการนำเสนอภาพนิ่งของรูปภาพบนเดสก์ท็อป คุณจะต้องเลือกรูปภาพอย่างน้อยสองรูป ถ้าคุณเลือกรูปภาพไว้เพียงรูปเดียว การนำเสนอภาพนิ่งจะจบการทำงาน และรูปภาพที่เลือกจะกลายเป็นพื้นหลังของเดสก์ท็อป

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของการนำเสนอภาพนิ่ง ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • คลิกรายการใดรายการหนึ่งในรายการ ตำแหน่งรูปภาพ เพื่อครอบตัดรูปภาพให้เหมาะสมกับหน้าจอ จัดรูปภาพให้พอดีกับหน้าจอ ยืดรูปภาพให้พอดีกับหน้าจอ เรียงรูปภาพต่อกัน หรือจัดรูปภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้าจอ

  • คลิกรายการใดรายการหนึ่งในรายการ เปลี่ยนรูปภาพทุก เพื่อเลือกระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปภาพในการนำเสนอภาพนิ่ง

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับ เพื่อให้รูปภาพปรากฏขึ้นตามลำดับแบบสุ่ม

 6. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

  การนำเสนอภาพนิ่งของคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของชุดรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกไว้ที่ปรากฏอยู่ภายใต้ ชุดรูปแบบของฉัน

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดชุดรูปแบบเองและการบันทึกชุดรูปแบบ ให้ดูที่ การสร้างชุดรูปแบบ

  คุณสามารถค้นหาชุดรูปแบบเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มไว้ในคอลเลกชันของคุณใน แกลเลอรีการตั้งค่าส่วนบุคคล บนเว็บไซต์ Windows

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดการนำเสนอภาพนิ่งบนพื้นหลังของเดสก์ท็อปเอง ให้ดูที่ การทำการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอภาพนิ่งบนพื้นหลังของเดสก์ท็อปของคุณ