การสร้างชุดรูปแบบ

ถ้าคุณต้องจับจ้องหน้าอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเวลานานๆ คุณคงทราบว่าเป็นเรื่องสำคัญเพียงใดที่จะรู้สึกพอใจกับสิ่งที่คุณเห็น ใน Windows 7 คุณสามารถเปลี่ยนพื้นหลังของเดสก์ท็อป สีเส้นขอบหน้าต่าง เสียง และโปรแกรมรักษาหน้าจอเพื่อให้เหมาะกับคุณ โดยการสร้างชุดรูปแบบของคุณเอง

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างชุดรูปแบบ (2:48)

การสร้างชุดรูปแบบ

เมื่อต้องการเริ่มต้น ให้เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ใน 'แผงควบคุม' และคลิกชุดรูปแบบใดๆ เพื่อใช้กับเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้น เปลี่ยนพื้นหลังของเดสก์ท็อป สีเส้นขอบหน้าต่าง เสียง และโปรแกรมรักษาหน้าจอจนกว่าจะมีลักษณะเหมือนที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการสร้างชุดรูปแบบ

 1. เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

 2. คลิกชุดรูปแบบที่จะนำไปใช้กับเดสก์ท็อปของคุณ

 3. ให้เปลี่ยนอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • พื้นหลังของเดสก์ท็อป คุณสามารถใช้รูปภาพหรือการนำเสนอภาพนิ่ง (ชุดของรูปภาพที่หมุนเวียนกันแสดง) เป็นพื้นหลังของเดสก์ท็อปของคุณได้ ใช้รูปภาพของคุณเอง หรือเลือกจากรูปภาพที่มาพร้อมกับ Windows

   เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง ให้คลิก พื้นหลังของเดสก์ท็อป เรียกดูรูปภาพที่คุณต้องการใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับภาพที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอภาพนิ่ง แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างการนำเสนอภาพนิ่งบนพื้นหลังของเดสก์ท็อป

   รูปภาพของกล่องกาเครื่องหมายกล่องหนึ่งที่ไม่มีการเลือกในกลุ่มของภาพถ่ายที่เลือก
   ชี้ไปที่รูปภาพ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายของรูปภาพนั้นเพื่อเพิ่มรูปภาพดังกล่าวลงในการนำเสนอภาพนิ่งพื้นหลังของเดสก์ท็อป
  • สีเส้นขอบหน้าต่าง เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบหน้าต่างแถบงาน และเมนู 'เริ่ม' ให้คลิก สีของหน้าต่าง คลิกสีที่คุณต้องการใช้ ปรับความเข้มสี แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนสีบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • เสียง เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงที่คุณได้ยินเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก เสียง คลิกข้อมูลในรายการ แบบแผนเสียง แล้วคลิก ตกลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนเสียงของคอมพิวเตอร์

  • โปรแกรมรักษาหน้าจอ เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอ ให้คลิก โปรแกรมรักษาหน้าจอ คลิกรายการใดรายการหนึ่งในรายการ โปรแกรมรักษาหน้าจอ เปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะกับการกำหนดลักษณะของคุณ แล้วคลิก ตกลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอของคุณ

  ชุดรูปแบบใหม่ของคุณจะปรากฏขึ้นภายใต้ 'ชุดรูปแบบของฉัน' โดยเป็นชุดรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกไว้ หากคุณต้องการกลับมาที่ชุดรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกไว้ในภายหลัง คุณต้องแน่ใจว่าได้บันทึกไว้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกชุดรูปแบบ ให้ดูที่หัวข้อถัดไปใน 'วิธีใช้' นี้

  รูปภาพของชุดรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกไว้
  ชุดรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกไว้

หมายเหตุ

 • หากคุณปรับรุ่นจาก Windows XP หรือ Windows Vista เป็น Windows 7 โปรดรับทราบว่าชุดรูปแบบอาจทำงานแตกต่างกันเล็กน้อยใน Windows 7 เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนพื้นหลังของเดสก์ท็อป สีของหน้าต่าง เสียง หรือโปรแกรมรักษาหน้าจอ คุณกำลังสร้างชุดรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกใหม่ ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงจากชุดรูปแบบที่มีอยู่

การบันทึกชุดรูปแบบ

เมื่อคุณพอใจกับลักษณะที่ปรากฏและเสียงของชุดรูปแบบใหม่ของคุณแล้ว คุณสามารถบันทึกชุดรูปแบบนั้นไว้และกลับมาแก้ไขได้เรื่อยๆ

เมื่อต้องการบันทึกชุดรูปแบบ

 1. เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

 2. คลิกชุดรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกไว้เพื่อนำไปใช้กับเดสก์ท็อป

 3. คลิก บันทึกชุดรูปแบบ

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับชุดรูปแบบของคุณ แล้วคลิก บันทึก

  ชุดรูปแบบดังกล่าวจะปรากฏอยู่ภายใต้ 'ชุดรูปแบบของฉัน'

  รูปภาพของชุดรูปแบบที่บันทึกไว้
  ชุดรูปแบบที่บันทึกไว้ใน 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ใน 'แผงควบคุม'

การใช้ชุดรูปแบบร่วมกัน

คุณสามารถใช้ชุดรูปแบบที่คุณสร้างขึ้นร่วมกับครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณที่มี Windows 7 ได้ เมื่อต้องการส่งชุดรูปแบบไปให้ผู้อื่น คุณจะต้องบันทึกชุดรูปแบบนั้นในรูปแบบแฟ้มที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เรียกว่า แฟ้ม .themepack จากนั้นคุณก็สามารถใช้ชุดรูปแบบร่วมกันทางอีเมล เครือข่าย หรือฮาร์ดดิสก์ภายนอกได้

เมื่อต้องการใช้ชุดรูปแบบร่วมกัน

 1. เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

 2. คลิกชุดรูปแบบที่คุณต้องการใช้ร่วมกันเพื่อนำไปใช้กับเดสก์ท็อปของคุณ

 3. คลิกขวาที่ชุดรูปแบบ แล้วคลิก บันทึกชุดรูปแบบสำหรับการใช้ร่วมกัน

  รูปภาพของการคลิกขวาที่ชุดรูปแบบที่ไม่ได้บันทึกไว้
  การใช้ชุดรูปแบบร่วมกัน
 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับชุดรูปแบบของคุณ แล้วคลิก บันทึก

  ตามค่าเริ่มต้น Windows จะบันทึกชุดรูปแบบดังกล่าวในโฟลเดอร์ 'เอกสาร' ของคุณ

  รูปภาพของแฟ้ม .themepack ในโฟลเดอร์ 'เอกสาร'
  แฟ้ม .themepack ในโฟลเดอร์ 'เอกสาร'

เคล็ดลับ

 • ชุดรูปแบบมีเฉพาะใน Windows 7 บางรุ่นเท่านั้น ดังนั้นหากเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณมี Windows 7 Starter หรือ Home Basic (หรือ Windows รุ่นอื่น) พวกเขาจะไม่สามารถเปิดหรือใช้ชุดรูปแบบของุคณได้

การลบชุดรูปแบบ

หากคุณไม่อยากใช้ชุดรูปแบบที่คุณสร้างหรือดาวน์โหลดมาอีกต่อไป คุณสามารถลบออกจากพีซีของคุณได้ (ทั้งนี้ คุณไม่สามารถลบชุดรูปแบบที่มาพร้อมกับ Windows ได้)

เมื่อต้องการลบชุดรูปแบบ

 1. คลิกชุดรูปแบบอื่นที่จะนำไปใช้กับเดสก์ท็อป คุณไม่สามารถลบชุดรูปแบบในขณะที่คุณกำลังใช้ชุดรูปแบบนั้นได้

 2. คลิกขวาที่ชุดรูปแบบที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบชุดรูปแบบ

การรับชุดรูปแบบเพิ่มเติม

คุณสามารถค้นหาชุดรูปแบบเพิ่มเติมใน แกลเลอรีการตั้งค่าส่วนบุคคล บนเว็บไซต์ Windows