พีซีของฉันใช้ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต

คำว่า 32 บิต และ 64 บิต หมายถึงวิธีการที่ตัวประมวลผลของคอมพิวเตอร์ (หรือเรียกอีกอย่างว่า CPU) จัดการกับข้อมูล รุ่น 64 บิตของ Windows จะจัดการกับหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่ารุ่น 32 บิต ทำตามขั้นตอนในหัวข้อด้านล่างเพื่อตรวจสอบว่าพีซีของคุณใช้ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต และใช้ Windows รุ่นใดอยู่

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

 • คลิก เริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ

  • ถ้ามี "รุ่น x64" แสดงอยู่ภายใต้ ระบบ แสดงว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP รุ่น 64 บิต

  • ถ้าคุณไม่เห็น "รุ่น x64" แสดงอยู่ภายใต้ ระบบ แสดงว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP รุ่น 32 บิต

  รุ่นของ Windows XP ที่คุณกำลังใช้อยู่จะปรากฏภายใต้ ระบบ ที่อยู่ใกล้ด้านบนของหน้าต่าง

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows 7

 • คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
  • ถ้า "ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต" แสดงในรายการถัดจาก ชนิดระบบ แสดงว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista รุ่น 64 บิต หรือ Windows 7

  • ถ้า "ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต" แสดงในรายการถัดจาก ชนิดระบบ แสดงว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista รุ่น 32 บิต หรือ Windows 7

  รุ่นของ Windows Vista หรือ Windows 7 ที่คุณกำลังใช้งานจะปรากฏภายใต้รุ่นของ Windows ที่อยู่ใกล้ด้านบนของหน้าต่าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 7 32 บิตและ 64 บิต ให้ดูที่ Windows แบบ 32 บิต และ 64 บิต: คำถามที่ถามบ่อย