การปรับรุ่นจาก Windows Vista เป็น Windows 7 (การติดตั้งแบบกำหนดเอง)


เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณพิมพ์บทช่วยสอนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณจะเริ่มการทำงานใหม่ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง Windows 7 ดังนั้น การมีสำเนาฉบับพิมพ์จึงช่วยให้คุณทำตามขั้นตอนต่างๆ ได้หากคุณไม่สามารถย้อนกลับไปที่หน้าเว็บเพจนี้

รูปภาพของขั้นตอนการติดตั้งแบบกำหนดเองของ Windows 7
ภาพรวมของขั้นตอนการติดตั้ง Windows 7 แบบกำหนดเอง

บทนำ

ถ้าคุณไม่สามารถปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista เป็น Windows 7 คุณจะต้องเลือกตัวเลือก กำหนดเอง ในขณะติดตั้ง Windows 7 การติดตั้งแบบกำหนดเองจะไม่เก็บโปรแกรม แฟ้ม หรือการตั้งค่าต่างๆ ของคุณไว้ บางครั้งจึงมีการเรียกว่าการติดตั้ง "ใหม่ทั้งหมด" ด้วยเหตุผลนี้

การติดตั้งแบบกำหนดเองจะมีความซับซ้อนมากกว่า และบางครั้งอาจใช้เวลาถึงสองชั่วโมงจึงจะเสร็จสิ้น เราจึงสร้างบทช่วยสอนที่ประกอบด้วยห้าขั้นตอนนี้ เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการไปตามขั้นตอนต่างๆ จนเสร็จสิ้น

สิ่งที่ต้องมี

  • ฮาร์ดดิสก์ภายนอก คุณจำเป็นต้องย้ายแฟ้มของคุณออกจากพีซีก่อนที่จะติดตั้ง Windows 7 เพื่อช่วยให้การดำเนินการนี้ง่ายขึ้น เราขอแนะนำการดาวน์โหลดฟรีที่เรียกว่า Windows Easy Transfer ซึ่งต้องใช้ฮาร์ดดิสก์ภายนอก โดยฮาร์ดดิสก์เหล่านี้มีจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าสำนักงาน และเป็นวิธีที่ง่ายในการเพิ่มเนื้อที่จัดเก็บสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • แผ่นดิสก์การติดตั้งหรือแฟ้มการติดตั้งดั้งเดิมสำหรับโปรแกรมใดๆ ที่คุณต้องการใช้ใน Windows 7 นอกจากนี้ คุณยังต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่ด้วยตนเองหลังจากติดตั้ง Windows 7 เมื่อคุณเรียกใช้ Windows Easy Transfer คุณจะได้รับรายงานที่แสดงรายการโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันใน Windows XP

32 บิต หรือ 64 บิต: ควรติดตั้ง Windows 7 รุ่นใด

แผ่นดิสก์การติดตั้งทั้ง 32 บิตและ 64 บิตจะรวมอยู่ในแพคเกจของ Windows 7 ระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิตจะสามารถจัดการหน่วยความจำขนาดใหญ่ได้ โดยทั่วไปแล้วคือขนาด 4 กิกะไบต์ (GB) ของหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) หรือมากกว่า ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิต อย่างไรก็ตาม มีคอมพิวเตอร์บางส่วนเท่านั้นที่สามารถใช้รุ่น 64 บิตได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Windows รุ่น 32 บิตและ 64 บิต: คำถามที่ถามบ่อย

เมื่อต้องการค้นหาว่าคุณสามารถใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows 7 แผ่นใด ให้คลิกปุ่ม เริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  • ถัดจาก ชนิดระบบ คุณควรเห็น "ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต" หรือ "ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต" ถ้าคุณเห็น "ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต" แสดงในรายการ แสดงว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista รุ่น 32 บิต ขั้นที่ 1 ของบทช่วยสอนนี้จะแสดงวิธีเรียกใช้ Windows 7 Upgrade Advisor ที่สามารถบอกคุณได้ว่า คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถทำงานกับ Windows 7 รุ่น 64 บิตได้หรือไม่

  • ถ้า "ระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต" ปรากฏในรายการถัดจาก ชนิดระบบ แสดงว่าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista รุ่น 64 บิต และสามารถใช้ Windows 7 รุ่น 64 บิตได้

ถัดไป: การดาวน์โหลดและเรียกใช้ Windows 7 Upgrade Advisor