การปรับรุ่นจาก Windows Vista เป็น Windows 7


เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณพิมพ์บทช่วยสอนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณจะเริ่มการทำงานใหม่ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง Windows 7 ดังนั้น การมีสำเนาฉบับพิมพ์จึงช่วยให้คุณทำตามขั้นตอนได้หากคุณไม่สามารถย้อนกลับไปที่หน้าเว็บเพจนี้

รูปภาพของการปรับรุ่นเป็น Windows 7
ตัวเลือก 'ปรับรุ่น' จะย้ายแฟ้ม การตั้งค่า และโปรแกรมต่างๆ ของคุณจาก Windows Vista ไปยัง Windows 7

บทนำ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์และ Windows Vista รุ่นปัจจุบันของคุณ คุณสามารถใช้ตัวเลือก ปรับรุ่น ในระหว่างการติดตั้ง Windows 7 เพื่อปรับรุ่นจาก Windows Vista เป็น Windows 7 รุ่นที่ตรงกันหรือสูงกว่าได้หรือไม่

การปรับรุ่นคือวิธีที่สะดวกที่สุดในการใช้ Windows 7 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เนื่องจากมีการช่วยเก็บแฟ้ม การตั้งค่า และโปรแกรมต่างๆ ของคุณจาก Windows Vista ไว้

ถ้า Windows Vista รุ่นปัจจุบันของคุณไม่สามารถปรับรุ่นเป็น Windows 7 รุ่นที่ต้องการ คุณยังคงสามารถติดตั้ง Windows 7 โดยใช้ตัวเลือก 'การติดตั้งแบบกำหนดเอง' แทนได้ อย่างไรก็ตาม ตัวเลือก 'กำหนดเอง' จะไม่เก็บแฟ้ม โปรแกรม หรือการตั้งค่าต่างๆ ไว้ สำหรับบทช่วยสอนทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งแบบกำหนดเอง ให้ดูที่ การปรับรุ่นจาก Windows Vista เป็น Windows 7 (การติดตั้งแบบกำหนดเอง)

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมและอุปกรณ์ของคุณสามารถทำงานร่วมกับ Windows 7

เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista คอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวจึงต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของระบบสำหรับ Windows 7 เรายังคงแนะนำให้คุณดาวน์โหลดและใช้ Windows 7 Upgrade Advisor ที่ให้บริการฟรีจากเว็บเพจ Windows 7 Upgrade Advisor บนเว็บไซต์ของ Microsoft โปรแกรมนี้จะช่วยค้นหาแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ หรือโปรแกรมที่ส่งผลต่อการติดตั้ง Windows 7 และให้คำแนะนำวิธีการแก้ไข

และไปที่ Windows 7 Compatibility Center เพื่อดูว่ามีซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใดบ้างที่ทำงานกับ Windows 7 ได้ และค้นหาการเชื่อมโยงตรงไปยังโปรแกรมควบคุม การปรับปรุงและการดาวน์โหลดต่างๆ

ถัดไป: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการปรับรุ่นสำหรับ Windows 7

รหัสบทความ: MSW700008