วิดีโอ: การเขียนซีดี

ดูวิดีโอนี้เืพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนซีดีเพลง แผ่นดิสก์ข้อมูล หรือแผ่นดิสก์ Live File System (4:14)