วิดีโอ: การใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ต

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้ว่ามีอะไรใหม่สำหรับอีเมลและ Internet Explorer 8. (5:25)

คำแนะนำที่สามารถพิมพ์ได้: ไอคอน XPS XPSไอคอน PDF PDF    บันทึกวิดีโอ: ไอคอนวิดีโอ WMV (20 MB)