วิดีโอ: การใช้งาน Windows Touch

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน Windows Touch (3:55)