การทำการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอภาพนิ่งบนพื้นหลังของเดสก์ท็อปของคุณ

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพใหม่ลงในการนำเสนอภาพนิ่งบนพื้นหลังของเดสก์ท็อปของคุณในปัจจุบัน เอารูปภาพออก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า หรือปิดการนำเสนอภาพนิ่งได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างการนำเสนอภาพนิ่ง ให้ดูที่ การสร้างการนำเสนอภาพนิ่งบนพื้นหลังของเดสก์ท็อป

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอภาพนิ่งบนพื้นหลังของเดสก์ท็อปของคุณ (1:42)

เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพลงในการนำเสนอภาพนิ่งในปัจจุบัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพทั้งหมดที่คุณต้องการเพิ่มอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับรูปภาพในการนำเสนอภาพนิ่งในปัจจุบัน

 1. เปิด 'พื้นหลังของเดสก์ท็อป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' และคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ พื้นหลังของเดสก์ท็อป แล้วคลิก เปลี่ยนพื้นหลังของเดสก์ท็อป

 2. ถ้าคุณไม่เห็นรูปภาพในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ ให้คลิกรายการ ตำแหน่งที่ตั้งรูปภาพ เพื่อดูประเภทอื่น หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพในการนำเสนอภาพนิ่งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  รูปภาพของรายการตำแหน่งที่ตั้งของ 'รูปภาพ'
  ค้นหารูปภาพในตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ชี้ไปที่รูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการเพิ่มลงในการนำเสนอภาพนิ่ง เลือกกล่องกาเครื่องหมายของรูปภาพนั้น แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

   หมายเหตุ

   • ถ้าคุณเรียกดูโฟลเดอร์หนึ่งๆ ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหารูปภาพที่คุณต้องการเพิ่ม รูปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่ต้องการใส่รูปภาพทั้งหมดลงในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ ให้คลิก ล้างทั้งหมด แล้วเลือกแต่ละรูปภาพที่คุณต้องการทีละรูป จากนั้นคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

   รูปภาพของรูปภาพที่ไม่ได้เลือกหนึ่งรูปในกลุ่มของรูปภาพที่ถูกเลือก
   ชี้ไปที่รูปภาพ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายของรูปภาพนั้นเพื่อเพิ่มรูปภาพดังกล่าวลงในการนำเสนอภาพนิ่ง
  • กดแป้น Ctrl ค้างไว้ คลิกรูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง เฉพาะรูปภาพที่เลือกเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นในการนำเสนอภาพนิ่ง

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณเลือกรูปภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ รูปภาพใหม่ที่คุณเพิ่มลงในโฟลเดอร์นั้นจะถูกเพิ่มลงในการนำเสนอภาพนิ่งโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเอารูปภาพออกจากการนำเสนอภาพนิ่ง

 1. เปิด 'พื้นหลังของเดสก์ท็อป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' และคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ พื้นหลังของเดสก์ท็อป แล้วคลิก เปลี่ยนพื้นหลังของเดสก์ท็อป

  ถ้ารูปภาพในการนำเสนอภาพนิ่งในปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องในรายการ ตำแหน่งที่ตั้งรูปภาพ หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ชี้ไปที่รูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการเอาออกจากการนำเสนอภาพนิ่ง ล้างกล่องกาเครื่องหมายของรูปภาพนั้น แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

  • กดแป้น Ctrl ค้างไว้ คลิกรูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง เฉพาะรูปภาพที่เลือกเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นในการนำเสนอภาพนิ่ง

  หมายเหตุ

  • อย่าล้างกล่องกาเครื่องหมายของรูปภาพที่คุณต้องการเก็บไว้ในการนำเสนอภาพนิ่ง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปภาพอย่างน้อยสองรูป ถ้าคุณเลือกรูปภาพไว้เพียงรูปเดียว การนำเสนอภาพนิ่งจะจบการทำงาน และรูปภาพที่เลือกจะกลายเป็นพื้นหลังของเดสก์ท็อป

เมื่อต้องการไปที่รูปภาพถัดไปในการนำเสนอภาพนิ่ง

คุณสามารถไปที่รูปภาพถัดไปในการนำเสนอภาพนิ่งบนพื้นหลังของเดสก์ท็อปของคุณได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของการนำเสนอภาพนิ่ง

 • คลิกขวาที่เดสก์ท็อป แล้วคลิก พื้นหลังของเดสก์ท็อปถัดไป

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของการนำเสนอภาพนิ่ง

คุณสามารถปรับตำแหน่งรูปภาพ ระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปภาพ และการตั้งค่าการสลับรูปภาพในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณได้

 1. เปิด 'พื้นหลังของเดสก์ท็อป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' และคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ พื้นหลังของเดสก์ท็อป แล้วคลิก เปลี่ยนพื้นหลังของเดสก์ท็อป

  ถ้ารูปภาพในการนำเสนอภาพนิ่งในปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องในรายการ ตำแหน่งที่ตั้งรูปภาพ หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ

 2. เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • คลิกรายการใดรายการหนึ่งในรายการ ตำแหน่งรูปภาพ เพื่อครอบตัดรูปภาพให้เหมาะสมกับหน้าจอ จัดรูปภาพให้พอดีกับหน้าจอ ยืดรูปภาพให้พอดีกับหน้าจอ เรียงรูปภาพต่อกัน หรือจัดรูปภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้าจอ

  • คลิกรายการใดรายการหนึ่งในรายการ เปลี่ยนรูปภาพทุก เพื่อเลือกระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปภาพในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับ เพื่อให้รูปภาพปรากฏขึ้นตามลำดับแบบสุ่ม

 3. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าใหม่

การแสดงการนำเสนอภาพนิ่งในขณะที่แล็ปท็อปของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

เพื่อช่วยให้ใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้น การแสดงการนำเสนอภาพนิ่งพื้นหลังของเดสก์ท็อปจะหยุดชั่วคราวเมื่อแล็ปท็อปของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ หากคุณต้องการให้แสดงการนำเสนอภาพนิ่งเมื่อไม่ได้เสียบปลั๊กแล็ปท็อปของคุณ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าแผนการใช้พลังงาน

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. ถัดจากแผนการใช้พลังงานที่เปิดใช้งานอยู่ ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน

 3. บนหน้า เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง

 4. บนแท็บ การตั้งค่าขั้นสูง ให้ขยาย การตั้งค่าพื้นหลังของเดสก์ท็อป แล้วขยาย การนำเสนอภาพนิ่ง คลิก ใช้แบตเตอรี่ คลิกที่ลูกศร คลิก พร้อมใช้งาน แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของคุณอาจสั้นลงหากแสดงการนำเสนอภาพนิ่งขณะที่แล็ปท็อปของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

เมื่อต้องการปิดการนำเสนอภาพนิ่ง

 1. เปิด 'พื้นหลังของเดสก์ท็อป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' และคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ พื้นหลังของเดสก์ท็อป แล้วคลิก เปลี่ยนพื้นหลังของเดสก์ท็อป

 2. คลิกรูปภาพหรือสีเพื่อตั้งเป็นพื้นหลังของเดสก์ท็อป แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง