การเรียกดูประเภทต่างๆ

เครื่องคิดเลข

เราได้สร้างรูปลักษณ์ใหม่และคุณลักษณะใหม่ๆ ให้กับเครื่องคิดเลข รวมถึงโหมดใหม่ 'โปรแกรมเมอร์' และ 'สถิติ' การแปลงหน่วยจะแปลงองศาเซลเซียสให้เป็นฟาเรนไฮต์ ออนซ์เป็นกรัม และจูลเป็น BTU แม่แบบการคำนวณที่ใช้สะดวกสามารถช่วยให้คุณคำนวณตัวเลขอย่างอัตราการประหยัดน้ำมันและการชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์

ประวัติการคำนวณจะแสดงสิ่งที่คุณทำไปแล้ว และหากคุณมีพีซีที่มีหน้าจอสัมผัส คุณจะสามารถแตะการคำนวณได้จากบนหน้าจอโดยตรง

รูปภาพของ Windows Calculator
เครื่องคิดเลขสามารถทำอะไรได้มากกว่าแค่การดำเนินการทางคณิตศาสตร์

เรียนรู้วิธีการ