การเรียกดูประเภทต่างๆ

Jump Lists

'รายการทางลัด' พาคุณไปยังที่ที่คุณต้องการ ดูวิธีการได้ในวิดีโอนี้ (0:45)

'รายการทางลัด' คุณลักษณะใหม่ใน Windows 7 จะนำคุณตรงไปยังเอกสาร รูปภาพ เพลง หรือเว็บไซต์ที่คุณใช้ในแต่ละวัน เมื่อต้องการเปิด 'รายการทางลัด' เพียงแค่คลิกขวาที่ปุ่มโปรแกรมบนแถบงานของ Windows 7 (นอกจากนี้ คุณยังดู 'รายการทางลัด' ได้ด้วยการคลิกลูกศรถัดจากชื่อโปรแกรมบนเมนู 'เริ่ม')

สิ่งที่คุณเห็นใน 'รายการทางลัด' จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมเท่านั้น 'รายการทางลัด' สำหรับ Internet Explorer จะแสดงเว็บไซต์ที่เข้าดูบ่อยๆ Windows Media Player 12 จะแสดงรายการเพลงที่เล่นเป็นประจำ หาก 'รายการทางลัด' ไม่มีรายการโปรดของคุณ คุณสามารถ "ตรึง" แฟ้มใดๆ ที่คุณชื่นชอบไว้ใน 'รายการทางลัด' ได้

นอกจาก 'รายการทางลัด' จะแสดงทางลัดไปยังแฟ้มต่างๆ แล้ว ในบางครั้ง 'รายการทางลัด' ยังให้การเข้าถึงด่วนไปยังคำสั่งต่างๆ เช่น การเขียนข้อความอีเมลใหม่ หรือการเล่นเพลงด้วย