การเรียกดูประเภทต่างๆ

ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ

ปัญหาการเริ่มต้นระบบพีซีอาจเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข เนื่องจาก Windows ยังไม่มีโอกาสได้จัดเตรียมเครื่องมือแก้ไขปัญหาไว้สำหรับผู้ใช้ บางคนจึงยกมือยอมแพ้ และติดตั้ง Windows ใหม่

'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ต้องเสียเวลาไปกับการติดตั้งใหม่ โดยเครื่องมือนี้จะทำการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุไม่ให้ Windows เริ่มระบบได้

'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ได้รับการออกแบบมาให้เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติถ้า Windows ตรวจพบปัญหาในการเริ่มต้นระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' และสิ่งที่ควรทำหากคุณลักษณะนี้ไม่สามารถเริ่มต้นได้โดยอัตโนมัติ ให้ดูที่ ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ: คำถามที่ถามบ่อย

รูปภาพของ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ'
เครื่องมือ 'ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ' ใน Windows 7 สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุที่ขัดขวางไม่ให้ Windows เริ่มต้นระบบได้