การเรียกดูประเภทต่างๆ

การคืนค่าระบบ

คุณเคยอยากให้ย้อนเวลากลับไปได้หลังจากระบบล่มหรือไม่ ด้วย Windows คุณสามารถทำได้

ในบางครั้งการติดตั้งโปรแกรมหรือไดรเวอร์อาจทำให้ Windows ทำงานช้าหรือไม่เสถียร 'การคืนค่าระบบ' จะคืนแฟ้มระบบและโปรแกรมในพีซีของคุณกลับไปยังสถานะในช่วงเวลาที่ทุกอย่างทำงานเป็นปกติ ซึ่งอาจช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องปวดหัวกับการแก้ปัญหาเป็นเวลาหลายชั่วโมง การทำงานนี้จะไม่ส่งผลต่อเอกสาร รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นของคุณ

ุใน Windows 7 คุณสามารถสร้างจุดคืนค่าระบบได้มากขึ้น และดูได้อย่างชัดเจนว่าแฟ้มใดที่จะถูกลบออกหรือเพิ่มเข้ามาเมื่อมีการคืนค่าพีซีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างจุดคืนค่า

สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้ใช้ 'การคืนค่าระบบ' ที่มี สำรองและคืนค่า ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องอีเมล รูปภาพ เอกสาร และแฟ้มส่วนบุคคลอื่นๆ

วิธีใช้ 'การคืนค่าระบบ'

ก่อนเริ่ม 'การคืนค่าระบบ' ให้บันทึกแฟ้มใดๆ ที่เปิดไว้และปิดโปรแกรมทั้งหมด 'การคืนค่าระบบ' จะเริ่มต้นระบบพีซีของคุณใหม่

  1. เปิด 'การคืนค่าระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพปุ่มเริ่ม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การคืนค่าระบบ และในรายการผลการค้นหา ให้คลิก การคืนค่าระบบ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือทำการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
  2. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อเลือกจุดคืนค่าและคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การเรียกคืนระบบ: คำถามที่ถามบ่อย

รูปภาพการคืนค่าระบบ
'การคืนค่าระบบ' ใน Windows 7 สามารถป้องกันไม่ให้คุณต้องปวดหัวกับการแก้ปัญหาเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังจากระบบล่ม