X

การเรียกดูประเภทต่างๆ

การปรับปรุงแท็บเล็ตพีซี

Windows 7 มาพร้อมกับการปรับปรุงมากมายสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้เมาส์และแป้นพิมพ์ การปรับปรุงเหล่านี้พร้อมใช้งานเฉพาะใน Windows 7 รุ่น Home Premium, Professional, Ultimate และ Enterprise เท่านั้น

คณิตศาสตร์บนแท็บเล็ต

ในที่สุด คุณก็สามารถจดบันทึกบนแท็บเล็ตขณะอยู่ในชั้นเรียนพีชคณิตได้แล้ว 'แผงป้อนข้อมูลคณิตศาสตร์' ใหม่จะรู้จำนิพจน์คณิตศาสตร์ที่เขียนด้วยลายมือ เมื่อรู้จำสมการของคุณแล้ว คุณจะสามารถนำไปแทรกไว้ในการประมวลผลคำหรือโปรแกรมคำนวณได้

รูปภาพของ 'แผงป้อนข้อมูลคณิตศาสตร์'
'แผงป้อนข้อมูลคณิตศาสตร์' ใหม่จะรู้จำสูตรต่างๆ ที่เขียนด้วยลายมือ

ปากกาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Windows 7 ทำให้การรู้จำลายมือทำงานรวดเร็วขึ้นและแม่นยำมากขึ้น Windows 7 รุ่น Ultimate สนับสนุนภาษาเพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาใหม่ๆ สำหรับระบบการเขียนภาษาเอเชียตะวันออก เมื่อต้องการรู้จำลายมือของคุณในบางภาษา แท็บเล็ตพีซีของคุณจะต้องติดตั้งตัวรู้จำลายมือสำหรับภาษานั้นๆ ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดชุดภาษาที่ต้องการได้จาก Windows Update

พจนานุกรมแบบกำหนดเองส่วนบุคคลจะช่วยในการรู้จำคำศัพท์เฉพาะด้าน (เช่น คำศัพท์ทางการแพทย์และทางเทคนิค) ส่วนการคาดเดาข้อความจะช่วยร่นเวลาในการป้อนข้อมูล ช่วยให้คุณจดบันทึกได้เร็วขึ้น

รูปภาพของ 'การป้อนข้อมูลด้วยปากกา'
จดบันทึกขณะเดินทางโดยใช้ 'การป้อนข้อมูลด้วยปากกา' ที่ดียิ่งขึ้น

สัมผัสและโลดแล่น

ความสามารถแบบมัลติทัช (ด้วยฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม) ช่วยให้คุณไม่ต้องใช้ปากกา โดยคุณสามารถคลิกขวา เลื่อน และทำงานกับรูปภาพด้วยปลายนิ้วของคุณ

ใช้ท่าทางที่เป็นธรรมชาติ กดค้างไว้เพื่อคลิกขวา เลื่อนสองนิ้วแยกออกจากกันเพื่อย่อและรวมนิ้วกลับเข้าด้วยกันเพื่อขยาย ตวัดเพื่อเลื่อนดูแต่ละหน้า และแตะจุดสองจุดแล้วหมุนเพื่อหมุนรูป

รูปภาพของการสัมผัส
เทคโนโลยีการสัมผัสพร้อมให้ใช้งานบนแท็บเล็ตพีซีบางเครื่อง