การเรียกดูประเภทต่างๆ

การควบคุมบัญชีผู้ใช้

การควบคุมบัญชีผู้ใช้ (UAC) ช่วยปกป้องพีซีของคุณจากแฮกเกอร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย เมื่อใดก็ตามที่โปรแกรมต้องการดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับคอมพิวเตอร์ของคุณ UAC จะแจ้งให้คุณทราบและจะขออนุญาต

ใน Windows 7 UAC มีความต้องการน้อยลงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น มีโปรแกรมและงานของ Windows 7 ที่ต้องการคำยินยอมจากคุณเป็นจำนวนน้อยลง หากคุณมีสิทธิของผู้ดูแลอยู่ในพีซีของคุณ คุณยังสามารถปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ UAC ได้ในแผงควบคุม

รูปภาพของการควบคุมบัญชีผู้ใช้
ใน Windows 7 คุณสามารถกำหนดได้ว่า UAC จะแจ้งให้คุณทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพีซีของคุณบ่อยเพียงใด