วิธีการติดตั้งเครือข่ายในบ้านใน Windows 7

ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการติดตั้งเครือข่ายในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็กมีอยู่หกขั้นตอนด้วยกัน แต่ละขั้นตอนอยู่ในรายการด้านล่างพร้อมการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนนั้นๆ สำหรับภาพรวมของกระบวนการ ให้ดูที่ การตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย

1. วางแผนเครือข่ายของคุณ

พิจารณาว่าคุณต้องการเครือข่ายชนิดใด เราขอแนะนำให้ใช้เครือข่ายไร้สาย เพื่อที่คุณจะได้มีตัวเลือกในการใช้การเชื่อมต่อทั้งแบบผ่านสายและไร้สาย การเชื่อมต่อแบบไร้สายจะให้ความคล่องตัวมากที่สุด เนื่องจากใช้คลื่นวิทยุเพื่อส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งเครือข่ายในบ้าน

2. ใช้ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นและ ISP (ISP มีหรือไม่มีก็ได้)

อย่างน้อยที่สุด คุณต้องใช้เราเตอร์และอะแดปเตอร์เครือข่ายสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง (แล็ปท็อปส่วนใหญ่จะมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายติดตั้งไว้อยู่แล้ว) ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่สร้างไว้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเลือกเราเตอร์ไร้สายหรืออุปกรณ์เครือข่ายไร้สายอื่น

3. ติดตั้งเราเตอร์

ถ้าเราเตอร์ของคุณมีโลโก้ Windows 7 หรือคำว่า "เข้ากันได้กับ Windows 7" คุณสามารถติดตั้งเราเตอร์นั้นได้โดยอัตโนมัติโดยใช้ Windows Connect Now (WCN) รุ่นล่าสุดใน Windows 7 หรือ Windows Vista Service Pack 2 หรือมิฉะนั้น เราเตอร์ส่วนใหญ่มาพร้อมกับซีดีการติดตั้งที่จะช่วยคุณในการติดตั้งเราเตอร์ ทำตามคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับเราเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าเราเตอร์ไร้สาย

4. เชื่อมต่อเราเตอร์กับอินเทอร์เน็ต (ไม่จำเป็น)

คุณไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้ แต่เราขอแนะนำอย่างยิ่ง คนส่วนใหญ่ทราบดีว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อต้องการเชื่อมต่อเราเตอร์กับอินเทอร์เน็ต ให้ทำตามคำแนะนำจาก ISP ของคุณ หรือดูที่ การติดตั้งการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ (DSL หรือสายเคเบิล)

5. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กับเครือข่าย

เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างง่ายดายที่สุด ให้ซื้ออุปกรณ์ที่มีโลโก้ Windows 7 หรือวลี "เข้ากันได้กับ Windows 7" แล้วทำตามคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าเราเตอร์ไร้สาย และดูที่ส่วน "การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นกับเครือข่าย" นอกจากนี้ ให้ค้นหา "การเพิ่มอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ลงในเครือข่าย" ใน Help and Support

6. สร้างโฮมกรุ๊ปหรือเปิดการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

ถ้าคุณติดตั้งเครือข่ายในบ้าน การสร้างโฮมกรุ๊ปเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในโฮมกรุ๊ปจะต้องใช้ Windows 7 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหา "การสร้างโฮมกรุ๊ป" ใน Help and Support นอกจากนี้ให้ดูที่ การเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป และ โฮมกรุ๊ปคืออะไร ด้วย

ถ้าคุณมี Windows รุ่นอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของคุณ หรือคุณติดตั้งเครือข่ายสำนักงานขนาดเล็ก คุณต้องเปิดการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ภายในบ้านที่ใช้ Windows ต่างรุ่นกัน