เหตุใดหน้าจอของฉันจึงเป็นสีดำเมื่อเริ่ม Windows 7

สาเหตุทั่วไปของปัญหานี้คือ ปัญหาเกี่ยวกับการ์ดแสดงผล

ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ตามลำดับ หากขั้นตอนต่างๆ ในวิธีการแรกไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ใช้วิธีการถัดไป

การติดตั้งโปรแกรมควบคุมวิดีโอใหม่

 1. คลิกขวาที่แถบงาน แล้วคลิก เริ่มตัวจัดการงาน

 2. คลิกแท็บ กระบวนการ คลิก explorer.exe แล้วคลิก จบกระบวนการ

 3. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก สร้างงาน (เรียกใช้)

 4. ในกล่องข้อความ เปิด ให้ป้อน explorer.exe แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม เริ่ม ป้อน ตัวจัดการอุปกรณ์ ในกล่องค้นหา จากนั้นในผลการค้นหา ให้คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์
 6. ดับเบิลคลิก การ์ดแสดงผล คลิกขวาที่อุปกรณ์แสดงผลของคุณ แล้วคลิก ปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างที่ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

 • หลังจากติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่แล้ว คุณอาจต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้งเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณอาจต้องปรับความละเอียดของหน้าจอให้กลับเป็นการตั้งค่าก่อนหน้านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ

หากขั้นตอนเหล่านี้แก้ไขปัญหาได้ คุณก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ต่อ หากแก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้ไปที่วิธีการต่อไป

การตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับรีจิสทรี

 1. คลิกขวาที่แถบงาน แล้วคลิก เริ่มตัวจัดการงาน

 2. คลิกแท็บ กระบวนการ คลิก explorer.exe แล้วคลิก จบกระบวนการ

 3. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก สร้างงาน (เรียกใช้)

  ในกล่องข้อความ เปิด ให้ป้อน explorer.exe แล้วคลิก ตกลง

 4. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม เริ่ม ป้อน regedit ในกล่องค้นหา จากนั้นในผลการค้นหา ให้คลิก regedit.exe
 5. เรียกดูรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

 6. คลิกเพื่อเลือกคีย์ WinLogon จากนั้น ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิก Shell ค่าของ Shell ในคอลัมน์ข้อมูลควรแสดง explorer.exe หากค่าของ Shell ไม่ใช่ explorer.exe ให้ดับเบิลคลิกที่ Shell จากนั้น ในเขตข้อมูลข้อความ ข้อมูลค่า ให้ป้อน explorer.exe แล้วคลิก ตกลง

 7. คลิกตัวแก้ไขรีจิสทรี แล้วเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

หากขั้นตอนเหล่านี้แก้ไขปัญหาได้ คุณก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ต่อ หากแก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้ไปที่วิธีการต่อไป

เริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมดและเรียกใช้ การคืนค่าระบบ

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกลูกศรถัดจาก ปิดเครื่อง จากนั้นคลิก เริ่มการทำงานใหม่
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการเพียงระบบเดียว ให้กดปุ่ม F8 ค้างไว้ขณะที่คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานใหม่ คุณต้องกด F8 ก่อนที่โลโก้ Windows จะปรากฏขึ้น หากโลโก้ Windows ปรากฏขึ้น ให้ลองอีกครั้งโดยรอจนกว่าพร้อมท์การเข้าสู่ระบบ Windows จะปรากฏขึ้น จากนั้นให้ปิดเครื่องและเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

  • หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบ ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเน้นระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการเริ่มในเซฟโหมด จากนั้นกด F8

 3. จากหน้าจอ ตัวเลือกการเริ่มต้นระบบขั้นสูง ให้ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเน้น เซฟโหมด จากนั้นกด Enter

 4. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในเซฟโหมด คุณจะเห็นคำว่า เซฟโหมด ที่มุมต่างๆ ของจอภาพ

 5. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' พิมพ์ "การคืนค่าระบบ" ในกล่องค้นหา คลิก การคืนค่าระบบ แล้วคลิก ถัดไป ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 6. เลือกจุดคืนค่าเมื่อพีซีของคุณทำงานตามที่คาดไว้ ให้คลิก ถัดไป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

 7. เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ตามปกติ

หากขั้นตอนเหล่านี้แก้ไขปัญหาได้ คุณก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ต่อ หากแก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่างๆ อีกครั้งและเลือกจุดคืนค่าที่เก่ากว่า (หากมี) หากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ให้ติดต่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของคุณ