ด้วยบัญชีผู้ใช้ ทำให้ผู้ใช้หลายๆ รายสามารถใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้แต่ละรายจะมีบัญชีผู้ใช้แยกกันพร้อมกับมีการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะเฉพาะ เช่น พื้นหลังของเดสก์ท็อปและโปรแกรมรักษาหน้าจอ บัญชีผู้ใช้จะควบคุมแฟ้มและโปรแกรมต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ และชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้สามารถทำกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยปกติ คุณจะต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้มาตรฐานสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่

ขั้นตอนที่คุณควรทำตามจะแตกต่างกัน ขึ้นกับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมนหรือเวิร์กกรุ๊ป เมื่อต้องการดู ให้ดูที่ "เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในเวิร์กกรุ๊ปหรือไม่" ใน โดเมน เวิร์กกรุ๊ป และโฮมกรุ๊ป แตกต่างกันอย่างไร

แสดงทั้งหมด

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่บนโดเมน

เนื่องจากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนโดเมน คุณจึงสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ภายใน ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณได้ แต่ไม่สามารถเข้าถึงโดเมนได้ เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของโดเมนได้

 1. เปิด Microsoft Management Console ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วพิมพ์ mmc ในกล่องค้นหา แล้วกด Enter ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ Microsoft Management Console ให้คลิก ผู้ใช้และกลุ่มภายใน

  ถ้าคุณไม่เห็น 'ผู้ใช้และกลุ่มภายใน'

  ถ้าคุณไม่เห็น 'ผู้ใช้และกลุ่มภายใน' อาจเป็นเพราะยังไม่ได้เพิ่ม Snap-in ลงใน Microsoft Management Console ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้ง Snap-in

  1. ใน Microsoft Management Console ให้คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก เพิ่ม/เอา Snap-in ออก

  2. คลิก ผู้ใช้และกลุ่มภายใน แล้วคลิก เพิ่ม

  3. คลิก คอมพิวเตอร์เฉพาะที่ คลิก เสร็จสิ้น แล้วคลิก ตกลง

 3. คลิกโฟลเดอร์ ผู้ใช้

 4. คลิก การกระทำ แล้วคลิก ผู้ใช้ใหม่

 5. พิมพ์ข้อมูลที่เหมาะสมในกล่องโต้ตอบ แล้วคลิก สร้าง

 6. เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้เสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด

คอมพิวเตอร์ของฉันอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้ (0:48)

เมื่อต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้

 1. เมื่อต้องการเปิด 'บัญชีผู้ใช้' ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัยของครอบครัว แล้วคลิก บัญชีผู้ใช้
 2. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้อื่น ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. คลิก สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

 4. พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการตั้งให้เป็นชื่อของบัญชีผู้ใช้ คลิกชนิดบัญชี แล้วคลิก สร้างบัญชีผู้ใช้