ข้อผิดพลาด 8007f0f4 หรือ FFFFFFFF ของ Windows Update

หมายเหตุ

  • ข้อมูลนี้จะใช้สำหรับ Windows 7 Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP SP2 และ Windows Server 2003

หากคุณได้รับข้อผิดพลาด 8007f0f4 หรือ FFFFFFFF ของ Windows Update แสดงว่าการปรับปรุงที่สำคัญไม่สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากมีปัญหาในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยปัญหามักเกิดจากการติดมัลแวร์ (ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย) ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์เกิดความไม่เสถียร Windows จะไม่ติดตั้งการปรับปรุง

ขอแนะนำให้คุณติดตั้งและเรียกใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสในคอมพิวเตอร์ของคุณ เอามัลแวร์ออก แล้วติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญ

โปรแกรมป้องกันไวรัสบางโปรแกรมจะจำหน่ายในลักษณะการสมัครใช้งานรายปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้ตามต้องการ แต่ยังมีหลายโปรแกรมที่ให้บริการฟรี ทั้งนี้ Microsoft ขอเสนอ Microsoft Security Essentials ซึ่งเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ Microsoft Security Essentials นอกจากนี้ คุณยังสามารถไปที่เว็บไซต์ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยของ Windows เพื่อค้นหาโปรแกรมป้องกันไวรัสของบริษัทอื่น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจหาและการเอามัลแวร์ออก ให้ดูที่บทความ รหัสข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย 977165 ในเว็บไซต์ของ Microsoft

รหัสข้อผิดพลาดของปัญหานี้

  • WindowsUpdate_8007f0f4

  • 0x8007f0f4

  • WindowsUpdate_FFFFFFFF

  • 0xFFFFFFFF