การเรียนรู้วิธีติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

Windows 7 Service Pack 1 (SP1) เป็นการปรับปรุงที่สำคัญซึ่งประกอบด้วยการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และเสถียรภาพที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้สำหรับ Windows 7 การติดตั้ง SP1 ช่วยให้ Windows 7 ทันสมัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สิ่งที่มีอยู่ใน Windows 7 Service Pack 1 (SP1)

วิธีการรับ SP1

วิธีที่แนะนำ (และง่ายที่สุด) เพื่อรับ SP1 คือให้เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติใน Windows Update ใน 'แผงควบคุม' และรอให้ Windows 7 แจ้งให้คุณทราบว่าพร้อมที่จะติดตั้ง SP1 แล้ว ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 30 นาที และคุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เมื่อทำการติดตั้งไปได้ครึ่งหนึ่ง

หากต้องการทราบว่าติดตั้ง Windows 7 SP1 ไว้แล้วหรือไม่

 • คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  หากมีรายการ Service Pack 1 ภายใต้ รุ่นของ Windows แสดงว่าได้ติดตั้ง SP1 บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

ความต้องการเนื้อที่ดิสก์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเนื้อที่ดิสก์ว่างเพียงพอสำหรับติดตั้ง SP1 (แม้ว่าจะมีการคืนเนื้อที่ส่วนใหญ่หลังการติดตั้ง) หากคุณต้องทำให้เนื้อที่ดิสก์ว่าง ให้ไปที่ วิธีการทำให้เนื้อที่ดิสก์ว่าง บนเว็บไซต์ Windows

วิธีการติดตั้ง จำนวนเนื้อที่ดิสก์ว่างที่ต้องการโดยประมาณ
วิธีการติดตั้ง

Windows Update

จำนวนเนื้อที่ดิสก์ว่างที่ต้องการโดยประมาณ
 • ทำงานบน x86 (32 บิต): 750 MB

 • ทำงานบน x64 (64 บิต): 1050 MB

วิธีการติดตั้ง

การดาวน์โหลด SP1 จากเว็บไซต์ของ Microsoft

จำนวนเนื้อที่ดิสก์ว่างที่ต้องการโดยประมาณ
 • ทำงานบน x86 (32 บิต): 4100 MB

 • ทำงานบน x64 (64 บิต): 7400 MB

วิธีการติดตั้ง

การติดตั้ง SP1 โดยใช้ดีวีดีการติดตั้ง

จำนวนเนื้อที่ดิสก์ว่างที่ต้องการโดยประมาณ
 • ทำงานบน x86 (32 บิต): 4100 MB

 • ทำงานบน x64 (64 บิต): 7400 MB

แสดงทั้งหมด

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนการติดตั้ง SP1 เราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • หากมี SP1 รุ่นก่อนหน้าติดตั้งไว้อยู่ก่อน ให้ถอนการติดตั้งก่อนที่จะติดตั้ง SP1 รุ่นล่าสุด โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน "การถอนการติดตั้ง SP1" ในหัวข้อนี้

 • สำรองแฟ้มสำคัญของคุณไว้ในตำแหน่งที่ตั้งภายนอก เช่น ฮาร์ดดิสก์ภายนอก ดีวีดีหรือซีดี USB แฟลชไดรฟ์ หรือโฟลเดอร์เครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาคำว่า "การสำรองข้อมูลแฟ้มและโฟลเดอร์" ใน Help and Support

 • หากคุณใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ให้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ AC และอย่าถอดปลั๊กหรือเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ในระหว่างการติดตั้ง

 • ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบางซอฟต์แวร์อาจไม่ยอมให้ติดตั้ง SP1 หรืออาจทำให้การติดตั้งช้าลง คุณสามารถลองปิดการทำงานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสชั่วคราวได้ หากคุณปิดการทำงานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และแน่ใจว่าได้เปิดการทำงานอีกครั้งหลังจากติดตั้ง Service Pack เสร็จสิ้น

การติดตั้ง SP1 โดยใช้ Windows Update (แนะนำ)

หากคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับการแจ้งจาก Windows Update ให้ติดตั้ง SP1 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ หากคุณไม่ได้รับแจ้งให้ติดตั้ง SP1 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้

 1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 2. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Update
 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง

 4. หากพบการปรับปรุงสำคัญใดๆ ให้คลิกที่การเชื่อมโยงเพื่อดูการปรับปรุงที่มี ในรายการการปรับปรุง ให้เลือก Service Pack สำหรับ Microsoft Windows (KB976932) จากนั้นคลิก ตกลง

 5. คลิก ติดตั้งการปรับปรุง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

 7. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น ให้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณที่พร้อมท์การเข้าสู่ระบบ Windows คุณอาจเห็นการแจ้งให้ทราบว่าการปรับปรุงประสบความสำเร็จหรือไม่

 8. หากคุณปิดการทำงานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสไว้ ให้เปิดการทำงานอีกครั้ง

หมายเหตุ

 • หากไม่มี SP1 อยู่ในรายการ คุณอาจต้องติดตั้งการปรับปรุงอื่นๆ ก่อนที่จะติดตั้ง SP1 ติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญใดๆ กลับไปที่หน้า Windows Update แล้วจึงคลิก ตรวจหาการปรับปรุง อีกครั้ง

การดาวน์โหลดและการติดตั้ง SP1 จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

หากคุณประสบปัญหาในการรับ Service Pack จาก Windows Update คุณสามารถดาวน์โหลดชุดแพคเกจการติดตั้ง SP1 ได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft แล้วจึงติดตั้ง SP1 ด้วยตนเอง

 1. ไปที่เว็บเพจ ดาวน์โหลด Windows 7 Service Pack 1 บนเว็บไซต์ของ Microsoft แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 2. เลือกรุ่น SP1 เป็น 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64) โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows 7 ที่คุณใช้งานว่าเป็น 32 บิต หรือ 64 บิต แล้วคลิก ดาวน์โหลด

  • เมื่อต้องการค้นหาว่าคุณกำลังใช้งานรุ่นใดอยู่ ให้คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ คุณจะเห็นระบบปฏิบัติการภายใต้ ระบบ ถัดจาก ชนิดระบบ
 3. เมื่อต้องการติดตั้ง SP1 ทันที ให้คลิก เปิด หรือ เรียกใช้ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ เมื่อต้องการติดตั้ง SP1 ในภายหลัง ให้คลิก บันทึก แล้วดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้ง SP1 ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม

 4. ในหน้า ติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 ให้คลิก ถัดไป

 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจเริ่มระบบใหม่ในระหว่างการติดตั้ง

 6. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น ให้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณที่พร้อมท์การเข้าสู่ระบบ Windows คุณอาจเห็นการแจ้งให้ทราบว่าการปรับปรุงประสบความสำเร็จหรือไม่

 7. หากคุณปิดการทำงานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสไว้ ให้เปิดการทำงานอีกครั้ง

การติดตั้ง SP1 โดยใช้ดีวีดีการติดตั้ง

คุณสามารถสั่งซื้อดีวีดีที่มี SP1 จาก Microsoft คุณจะต้องเลือกรุ่นของ SP1 ว่าจะเป็น 32 บิตหรือ 64 บิต โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows 7 ที่คุณกำลังใช้งานว่าเป็น 32 บิตหรือ 64 บิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ รับ Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ในรูปแบบดีวีดี บนเว็บไซต์ Windows

 • เมื่อต้องการค้นหาว่าคุณกำลังใช้งานรุ่นใดอยู่ ให้คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ คุณจะเห็นระบบปฏิบัติการภายใต้ ระบบ ถัดจาก ชนิดระบบ
 1. ใส่แผ่นดีวีดีเข้าไปในคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้ Windows 7 รุ่นปัจจุบันของคุณ ตัวช่วยสร้าง การติดตั้ง Windows Service Pack ควรจะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

  หากตัวช่วยสร้างไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก คอมพิวเตอร์ คลิกขวาที่ไดรฟ์ซึ่งมีดิสก์การติดตั้งอยู่ แล้วคลิก ติดตั้งหรือเรียกใช้โปรแกรม
 2. ในหน้า ติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 ให้คลิก ถัดไป

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ คอมพิวเตอร์อาจเริ่มระบบใหม่หลายครั้งในระหว่างการติดตั้ง

 4. หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น ให้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณที่พร้อมท์การเข้าสู่ระบบ Windows คุณจะได้รับข้อความระบุว่าการปรับปรุงประสบความสำเร็จหรือไม่

 5. หากคุณปิดการทำงานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสไว้ ให้เปิดการทำงานอีกครั้ง

การถอนการติดตั้ง SP1

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีถอนการติดตั้ง Service Pack ให้ไปที่ วิธีถอนการติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 (SP1) บนเว็บไซต์ Windows

การช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยและทันสมัยตลอดเวลา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากวิธีการทั้งหมดที่ Windows สามารถช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัสจะสแกนไวรัสที่พยายามเข้าไปในอีเมล ระบบปฏิบัติการ หรือแฟ้มของคุณ และสามารถช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เมื่อต้องการค้นหาโปรแกรมป้องกันไวรัส ให้ไปที่เว็บเพจ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยของ Windows บนเว็บไซต์ของ Microsoft

 • อย่าเปิดเอกสารแนบในอีเมล ไวรัสจำนวนมากจะแนบมากับข้อความอีเมล และจะแพร่กระจายทันทีที่คุณเปิดสิ่งที่แนบมากับอีเมลนั้น วิธีที่ดีคืออย่าเปิดสิ่งใดๆ ที่แนบมานอกจากเป็นสิ่งที่คุณกำลังรออยู่ Microsoft Outlook และ Windows Live Mail สามารถช่วยบล็อกสิ่งที่แนบมาซึ่งเป็นอันตรายได้

 • ใช้ไฟร์วอลล์‌ ไฟร์วอลล์ Windows หรือโปรแกรมไฟร์วอลล์อื่นๆ สามารถช่วยแจ้งเตือนคุณหากมีการคุกคามด้านความปลอดภัย ไฟร์วอลล์สามารถบล็อกไวรัส หนอนไวรัส และแฮกเกอร์ที่พยายามจะดาวน์โหลดโปรแกรมที่อาจเป็นอันตรายลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้

 • ใช้ Internet Explorer รุ่นล่าสุด Internet Explorer 8 มีการพัฒนาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เช่น ตัวกรอง SmartScreen และการเรียกดูแบบ InPrivate ซึ่งสามารถช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถเรียกดูเว็บได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บเพจ Internet Explorer บนเว็บไซต์ Windows

หมายเหตุ

 • สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Service Pack ให้ไปที่เว็บเพจ ศูนย์ Service Pack บนเว็บไซต์ Windows

 • สำหรับข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับ SP1 เช่น บันทึกย่อประจำรุ่นและคำแนะนำในการปรับใช้งาน SP1 ให้ไปที่เว็บเพจ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Windows 7 Service Pack 1 บนเว็บไซต์ Microsoft TechNet