คุณเห็นเครื่องหมาย "X" สีแดง (หรือตัวแสดงแทนอื่นๆ) แทนรูปบนเว็บเพจหรือไม่ การเป็นเช่นนี้อาจมีสาเหตุมาจากการเชื่อมโยงเสียหาย ปัญหาความเข้ากันได้ระหว่างไซต์กับ Internet Explorer หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อาจแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของ Internet Explorer

แสดงทั้งหมด

ฉันสามารถเห็นรูปภาพส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่รูปภาพทั้งหมด

ถ้ามีปัญหากับบางรูปภาพหรือเพจโดยเฉพาะ คุณควรจะสามารถเห็นรูปภาพบางภาพในไซต์นั้นหรือในไซต์อื่นๆ ให้ลองทำตามสองสามวิธีต่อไปนี้

 • เปิดเพจในเดสก์ท็อป แล้วคลิกขวา (หรือกดค้าง) ที่พื้นที่ว่างในตำแหน่งที่ควรจะเป็นรูปภาพ แล้วแตะหรือคลิก แสดงรูปภาพ ในเมนูแบบหล่นลง ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การเชื่อมโยงไปยังรูปภาพอาจเสียหาย ซึ่งเป็นปัญหาที่เจ้าของไซต์จะต้องแก้ไขโดยเจ้าของไซต์

 • เปิดเพจในเดสก์ท็อปแล้วลองเปิดใช้มุมมองที่เข้ากันได้ เพื่อดูว่ามีปัญหาความเข้ากันได้ที่ทำให้รูปแสดงไม่ถูกต้องหรือไม่

 • คุณอาจต้องปิด การป้องกันการติดตาม และ การกรอง ActiveX สำหรับไซต์นี้ การป้องกันการติดตามและการกรอง ActiveX ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณโดยการบล็อกรูปหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของคุณ

ฉันไม่เห็นรูปภาพในทุกเว็บไซต์

ถ้าคุณไม่เห็นรูปภาพใดๆ ในทุกไซต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Internet Explorer ถูกตั้งค่าให้แสดงรูปภาพได้ แล้วลบแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว หรือตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

เมื่อต้องการตั้งค่า Internet Explorer ให้แสดงรูปภาพ

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. บนแท็บ ขั้นสูง ภายใต้ 'มัลติมีเดีย' ให้แตะหรือคลิกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรูปภาพ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองลบแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

เมื่อต้องการลบแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ 'ประวัติการเรียกดู' ให้แตะหรือคลิก ลบ

 4. ในกล่องโต้ตอบ 'ลบประวัติการเรียกดู' ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวและแฟ้มเว็บไซต์

 5. แตะหรือคลิก ลบ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองตั้งค่าความปลอดภัยของคุณใหม่

เมื่อต้องการตั้งค่าความปลอดภัยของ Internet Explorer ใหม่

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. บนแท็บ ความปลอดภัย ให้แตะหรือคลิก ระดับเริ่มต้น แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

ถ้าคำแนะนำเหล่านี้ไม่ได้ผล คุณอาจลองตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นต้องการความช่วยเหลือหรือไม่