ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรอง: คำถามที่ถามบ่อย


ในบางครั้ง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่บอกคุณว่ามีปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ ใบรับรองของไซต์จะช่วยให้ Internet Explorer สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับไซต์ได้ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรองจะเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองหรือการใช้ใบรับรองของเว็บเซิร์ฟเวอร์ Internet Explorer จะช่วยรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการเตือนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของใบรับรอง

ข้อผิดพลาดต่างๆ ของใบรับรองมีความหมายอย่างไร

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ความหมาย
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ถูกเพิกถอนไปแล้ว

ความหมาย

คุณไม่ควรเชื่อถือเว็บไซต์นี้ ข้อผิดพลาดนี้หมายความว่าเว็บไซต์ดังกล่าวได้รับใบรับรองความปลอดภัยหรือใช้ใบรับรองนั้นด้วยวิธีการฉ้อฉล

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ที่อยู่ของเว็บไซต์นี้ไม่ตรงกับที่อยู่ในใบรับรองความปลอดภัย

ความหมาย

เว็บไซต์กำลังใช้ใบรับรองที่ออกให้แก่ที่อยู่เว็บอื่น ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทเป็นเจ้าของหลายเว็บไซต์ และใช้ใบรับรองเดียวกันสำหรับหลายเว็บไซต์

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้หมดอายุแล้ว

ความหมาย

วันที่ปัจจุบันเป็นวันที่ก่อนหรือหลังช่วงเวลาที่สามารถใช้ใบรับรองได้ เว็บไซต์จะต้องต่ออายุใบรับรองกับผู้ออกใบรับรองเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไป ใบรับรองที่หมดอายุแล้วอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ไม่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ความหมาย

ใบรับรองออกโดยผู้ออกใบรับรองที่ Internet Explorer ไม่รู้จัก ไซต์ฟิชชิ่งมักจะใช้ใบรับรองปลอมที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในลักษณะนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

Internet Explorer พบปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้

ความหมาย

Internet Explorer พบปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองที่ไม่ตรงกับข้อผิดพลาดใดๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะใบรับรองเกิดความเสียหาย ถูกเปลี่ยนแปลง ถูกเขียนขึ้นในรูปแบบที่ไม่รู้จัก หรือไม่สามารถอ่านได้ คุณไม่ควรเชื่อถือข้อมูลประจำตัวของไซต์นี้หากใบรับรองมีข้อผิดพลาดนี้

จะเป็นการปลอดภัยหรือไม่ที่จะเพิกเฉยต่อข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรอง

ใบรับรองของเว็บไซต์จะมีการระบุเว็บเซิร์ฟเวอร์ ถ้าใบรับรองมีข้อผิดพลาด แสดงว่าอาจมีการปิดกั้นการเชื่อมต่อของคุณหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์แสดงข้อมูลประจำตัวไม่ถูกต้อง ถ้าคุณมั่นใจว่าข้อมูลประจำตัวของเว็บไซต์ถูกต้อง คุณทราบว่าการเชื่อมต่อไม่ได้ถูกละเมิดความปลอดภัย และคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงต่างๆ คุณสามารถเลือกไปยังเว็บไซต์ได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้คุณเพิกเฉยต่อคำเตือนเกี่ยวกับใบรับรอง

ฉันสามารถไปยังไซต์ได้หรือไม่แม้ว่าจะได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรอง

ได้ แม้ว่าจะไม่แนะนำ คุณสามารถคลิก ไปยังเว็บไซต์นี้ต่อ (ไม่แนะนำ) ในหน้าคำเตือนข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรองเพื่อไปยังเว็บไซต์ ถ้าคุณเพิกเฉยต่อหน้าคำเตือนและเข้าไปยังไซต์ที่มีใบรับรองซึ่งมีข้อผิดพลาดอยู่ Internet Explorer จะจดจำใบรับรองดังกล่าวไว้ขณะที่เบราว์เซอร์ของคุณเปิดอยู่ คุณจะสามารถกลับไปยังไซต์นี้โดยไม่ได้รับคำเตือนสำหรับใบรับรองนั้นอีกจนกว่าจะเริ่มการทำงานของ Internet Explorer ใหม่

ฉันจะปิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรองได้หรือไม่

ไม่ คุณไม่สามารถปิดการตรวจสอบใบรับรองใน Internet Explorer ได้ ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดของใบรับรอง แสดงว่าเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับใบรับรอง แต่ไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่ามีปัญหากับ Internet Explorer

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่