คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือแฟ้มขนาดเล็กที่เว็บไซต์จะวางไว้ในพีซีของคุณเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการกำหนดลักษณะของคุณ คุกกี้สามารถช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเรียกดูของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยการให้ไซต์ต่างๆ จดจำการกำหนดลักษณะของคุณ หรือช่วยให้คุณไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้งที่เยี่ยมชมไซต์บางแห่ง อย่างไรก็ตาม คุกกี้บางรายการอาจทำให้ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความเสี่ยงได้ด้วยการติดตามไซต์ต่างๆ ที่คุณเยี่ยมชม

เมื่อต้องการลบคุกกี้

 1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก ตัวเลือก จากนั้นภายใต้ ประวัติ ให้แตะหรือคลิก เลือก

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คุกกี้ แล้วแตะหรือคลิก ลบ

เมื่อต้องการลบคุกกี้ในเดสก์ท็อป

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ แล้วชี้ไปที่ ความปลอดภัย จากนั้นแตะหรือคลิก ลบประวัติการเรียกดู
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ แล้วแตะหรือคลิก ลบ

การบล็อกคุกกี้และกำหนดการตั้งค่าคุกกี้เอง

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ไซต์จัดเก็บคุกกี้ไว้ในพีซีของคุณ คุณสามารถบล็อกคุกกี้ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดได้เองว่าไซต์ใดที่คุณต้องการบล็อกคุกกี้

เมื่อต้องการบล็อกคุกกี้

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. แตะหรือคลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว จากนั้นภายใต้ การตั้งค่า ให้เลื่อนแถบเลื่อนไปยังด้านบนสุดเพื่อบล็อกคุกกี้ทั้งหมด แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าคุกกี้เอง

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ Tools จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. บนแท็บ ความเป็นส่วนตัว ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดชนิดของคุกกี้ที่จะบล็อกหรืออนุญาต ให้เลื่อนแถบเลื่อน

  • เมื่อต้องการบล็อกหรืออนุญาตบางเว็บไซต์ ให้แตะหรือคลิก ไซต์

  • เมื่อต้องการนำเข้าแฟ้มการกำหนดลักษณะความเป็นส่วนตัว ให้แตะหรือคลิก นำเข้า

  • เมื่อต้องการแทนที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณสำหรับคุกกี้บางชนิด ให้แตะหรือคลิก ขั้นสูง

  • เมื่อต้องการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใหม่ให้เป็นระดับเดิม ให้แตะหรือคลิก ค่าเริ่มต้น

 4. เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ให้แตะหรือคลิก ตกลง

ยอมรับคุกกี้

การบล็อกคุกกี้อาจทำให้บางหน้าแสดงอย่างไม่ถูกต้อง หรือคุณอาจได้รับข้อความจากไซต์แจ้งว่าคุณต้องอนุญาตให้ใช้คุกกี้ในการดูไซต์นั้น

เมื่อต้องการอนุญาตให้ใช้คุกกี้

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. แตะหรือคลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว จากนั้นภายใต้ การตั้งค่า ให้เลื่อนแถบเลื่อนไปยังด้านล่างสุดเพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในการบล็อก อนุญาต หรือกำหนดการตั้งค่าคุกกี้เองจะถูกนำไปใช้กับทั้ง Internet Explorer และ Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อปต้องการความช่วยเหลือหรือไม่