การจดจำรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ต้องลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ เช่น อีเมล ธนาคาร หรือไซต์สำหรับเลือกซื้อสินค้า —Internet Explorer จะถามว่าคุณต้องการให้จดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือไม่ เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ในครั้งต่อไป และเริ่มใส่ชื่อผู้ใช้ของคุณ Internet Explorer จะใส่ข้อมูลบัญชีให้คุณจนครบ

การบันทึกรหัสผ่านจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นใน Internet Explorer แต่คุณสามารถเปิดหรือปิดการบันทึกรหัสผ่านได้ด้วยวิธีการดังนี้

 1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก ตัวเลือก จากนั้นภายใต้ รหัสผ่าน ให้เปลี่ยน เสนอให้บันทึกรหัสผ่านเมื่อฉันเข้าสู่ไซต์ เป็น เปิด

  เมื่อต้องการปิดการบันทึกรหัสผ่าน ให้ตั้งค่า เสนอให้บันทึกรหัสผ่านเมื่อฉันเข้าสู่ไซต์ เป็น ปิด

เมื่อต้องการเปิดใช้การบันทึกรหัสผ่านในเดสก์ท็อป

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. บนแท็บ เนื้อหา ภายใต้ 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' ให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบนฟอร์ม แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  เมื่อต้องการปิดการบันทึกรหัสผ่าน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบนฟอร์ม

จัดการบัญชีผู้ใช้

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแต่ละรายการจะถูกจัดเก็บเป็นบัญชี ถ้าคุณลบข้อมูลบัญชีสำหรับไซต์ที่บันทึกไว้ใน Internet Explorer ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเอาออกจากพีซีของคุณ เมื่อต้องการลบข้อมูลบัญชีแต่ละรายการ ให้ทำดังนี้

 1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการเอาออก จากนั้นแตะหรือคลิก เอาออก

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณใช้พีซีสาธารณะ Internet Explorer จะถามว่าคุณต้องการบันทึกรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้หรือไม่ คุณอาจไม่ต้องการบันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ส่วนบุคคลไว้ในคอมพิวเตอร์สาธารณะ

 • ข้อมูลบัญชีจะถูกเข้ารหัสและจัดเก็บไว้ในพีซีของคุณโดยไม่มีการใช้ร่วมกันระหว่างบัญชีผู้ใช้ต่างๆ และแอปอื่นๆ ในพีซีก็ไม่สามารถอ่านรหัสผ่านนั้นได้ แต่ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้พีซีเครื่องอื่นโดยใช้บัญชี Microsoft ของคุณ คุณจะลงชื่อเข้าใช้ไซต์ต่างๆ ด้วยข้อมูลบัญชีที่คุณบันทึกไว้ใน Internet Explorer ได้ เนื่องจากข้อมูลนี้สามารถใช้งานข้ามอุปกรณ์ได้

 • เมื่อคุณบันทึกข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้สำหรับไซต์ที่ใช้โดเมนเดียวกับแอปที่คุณดาวน์โหลดจาก Windows Store แล้ว Windows จะลงชื่อเข้าใช้แอปนั้นโดยอัตโนมัติ

การกรอกฟอร์มด้วย 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ'

ถ้าคุณดำเนินงานออนไลน์ที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ เช่น ที่อยู่ในการจัดส่งและการเรียกเก็บเงิน 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' สามารถประหยัดเวลาให้ได้ด้วยการช่วยกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ ในครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชมไซต์ที่มีฟอร์มและเริ่มใส่ข้อมูลของคุณ Internet Explorer จะกรอกฟอร์มดังกล่าวให้โดยยึดตามข้อมูลที่คุณเคยใส่ไว้ก่อนหน้านี้ วิธีการเปิด 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' มีดังนี้

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. บนแท็บ เนื้อหา ภายใต้ 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' ให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า

 4. เลือก ฟอร์ม แล้วแตะหรือคลิก ตกลง จากนั้นแตะหรือคลิก ตกลง อีกครั้ง

การช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณขณะใช้ 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ'

'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' ช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้ด้วยการจดจำรหัสผ่านและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณใส่ลงในฟอร์มทางออนไลน์ เนื่องจากข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในพีซีที่คุณใช้งานในขณะนั้น คุณจึงควรระมัดระวังการใช้ 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' บนคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน เมื่อคุณใช้พีซีสาธารณะหรือพีซีที่ใช้ร่วมกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิด 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' แล้ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเอาประวัติของ 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' ออกจากพีซีนั้นได้ในกรณีที่คุณใส่ข้อมูลที่ไม่ต้องการใช้ร่วมกันไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของบัตรเครดิต

เมื่อต้องการลบประวัติของ 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' ในพีซี

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. บนแท็บ เนื้อหา ภายใต้ 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' ให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก ลบประวัติการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบ 'ลบประวัติการเรียกดู' ให้เลือก ข้อมูลฟอร์ม และ รหัสผ่าน เมื่อต้องการล้างรายการที่อยู่เว็บ คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประวัติ ซึ่งจะเป็นการลบประวัติการเรียกดูของคุณด้วย

 5. แตะหรือคลิก ลบ เพื่อล้างประวัติของ 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' แตะหรือคลิก ตกลง แล้วแตะหรือคลิก ตกลง อีกครั้ง

แม้ว่า 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' ถูกปิดอยู่ แต่ Internet Explorer ยังอาจถามคุณว่าต้องการบันทึกรหัสผ่านหรือไม่ คุณสามารถปิดการบันทึกรหัสผ่านได้ถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

เมื่อต้องการปิดการบันทึกรหัสผ่าน

 1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก ตัวเลือก จากนั้นภายใต้ รหัสผ่าน ให้เปลี่ยน เสนอให้บันทึกรหัสผ่านเมื่อฉันเข้าสู่ไซต์ เป็น ปิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกรหัสผ่านและ 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ' ให้ดูที่ Internet Explorer คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล.ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่