ดาวน์โหลด Internet Explorer 9 (โปรแกรมติดตั้งแบบออฟไลน์)

ต้องการที่จะดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นใช่หรือไม่
คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการโปรแกรมติดตั้งแบบออฟไลน์ คลิกที่นี่สำหรับรุ่นออนไลน์ที่รวดเร็ว

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งแบบออฟไลน์สำหรับ Internet Explorer 9 ให้เลือกภาษาและระบบของคุณที่ด้านล่างนี้ ความต้องการของระบบ
ค้นหาว่าพีซีของคุณเรียกใช้ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต

ภาษา

ชื่อในภาษาถิ่น

Windows รุ่นต่างๆ

ภาษา

อาหรับ

ชื่อในภาษาถิ่น

العربية

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

บัลแกเรีย

ชื่อในภาษาถิ่น

Български

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

จีน (ฮ่องกง เขตปกครองพิเศษ)

ชื่อในภาษาถิ่น

中文(香港特別行政區)

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

จีน (ประยุกต์)

ชื่อในภาษาถิ่น

中文 简体

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

จีน (ดั้งเดิม)

ชื่อในภาษาถิ่น

中文 繁體

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

โครเอเชีย

ชื่อในภาษาถิ่น

hrvatski

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

เช็ก

ชื่อในภาษาถิ่น

čeština

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

เดนมาร์ก

ชื่อในภาษาถิ่น

dansk

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ดัตช์

ชื่อในภาษาถิ่น

Nederlands

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

อังกฤษ

ชื่อในภาษาถิ่น

English

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

เอสโตเนีย

ชื่อในภาษาถิ่น

eesti

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ฟินแลนด์

ชื่อในภาษาถิ่น

suomi

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ฝรั่งเศส

ชื่อในภาษาถิ่น

français

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

เยอรมัน

ชื่อในภาษาถิ่น

Deutsch

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

กรีก

ชื่อในภาษาถิ่น

Ελληνικά

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ฮิบรู

ชื่อในภาษาถิ่น

עברית

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ฮังการี

ชื่อในภาษาถิ่น

magyar‫

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

อิตาลี

ชื่อในภาษาถิ่น

italiano‫

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ญี่ปุ่น

ชื่อในภาษาถิ่น

日本語‫

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

เกาหลี

ชื่อในภาษาถิ่น

한국어‫

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ลัตเวีย

ชื่อในภาษาถิ่น

latviešu

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ลิทัวเนีย

ชื่อในภาษาถิ่น

lietuvių

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

ชื่อในภาษาถิ่น

norsk bokmål

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

โปแลนด์

ชื่อในภาษาถิ่น

polski

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

โปรตุเกส (บราซิล)

ชื่อในภาษาถิ่น

Português (Brasil)

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

โปรตุเกส (โปรตุเกส)

ชื่อในภาษาถิ่น

Português (Portugal)

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

โรมาเนีย

ชื่อในภาษาถิ่น

română

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

รัสเซีย

ชื่อในภาษาถิ่น

Русский

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

เซอร์เบีย (ละติน)

ชื่อในภาษาถิ่น

srpski

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

สโลวัก

ชื่อในภาษาถิ่น

slovenčina

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

สโลวีเนีย

ชื่อในภาษาถิ่น

slovenski

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

สเปน

ชื่อในภาษาถิ่น

español

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

สวีเดน

ชื่อในภาษาถิ่น

svenska

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ไทย

ชื่อในภาษาถิ่น

ไทย

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ตุรกี

ชื่อในภาษาถิ่น

Türkçe

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษา

ยูเครน

ชื่อในภาษาถิ่น

Українська

Windows รุ่นต่างๆ

ดาวน์โหลด

ภาษาที่แสดงเพิ่มเติม

ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ Windows 7 (LIPs) จะแสดงส่วนติดต่อผู้ใช้รุ่นที่ได้รับการแปลไว้สำหรับพื้นที่ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ในการดาวน์โหลด LIP สำหรับ Internet Explorer คุณจะต้องมี LIP ของ Windows ที่ตรงกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ดาวน์โหลดภาษาสำหรับ Windows

ปัจจุบัน Internet Explorer 9 สามารถใช้งานได้ในภาษา LIP ต่อไปนี้ ภาษาอื่นๆ จะพร้อมใช้งานในอนาคต คุณสามารถกลับมาที่นี่เพื่อหาอัปเดตต่างๆ ได้

ภาษา

ชื่อในภาษาถิ่น

รุ่นของ Windows

ภาษา

แอฟริกา

ชื่อในภาษาถิ่น

Afrikaans

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

แอลเบเนีย

ชื่อในภาษาถิ่น

shqipe

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

อัมฮาริก

ชื่อในภาษาถิ่น

አማርኛ

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

อาร์เมเนีย

ชื่อในภาษาถิ่น

Հայերեն

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

 

ภาษา

อัสสัม

ชื่อในภาษาถิ่น

অসমীয়া

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

 

ภาษา

อาเซอรี

ชื่อในภาษาถิ่น

Azərbaycan

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

บังคลา (บังคลาเทศ)

ชื่อในภาษาถิ่น

বাংলা (বাংলাদেশ)

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

บาสก์

ชื่อในภาษาถิ่น

euskara

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

เบงกาลี (อินเดีย)

ชื่อในภาษาถิ่น

বাংলা (ভারত)

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

บอสเนีย (ซิริลลิก)

ชื่อในภาษาถิ่น

босански

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

บอสเนีย (ละติน)

ชื่อในภาษาถิ่น

bosanski

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

คาตาลัน

ชื่อในภาษาถิ่น

català

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

ฟิลิปปินส์

ชื่อในภาษาถิ่น

Filipino

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

กาลิเซีย

ชื่อในภาษาถิ่น

galego

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

จอร์เจีย

ชื่อในภาษาถิ่น

ქართული

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

คุชราต

ชื่อในภาษาถิ่น

ગુજરાતી

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

เฮาซา

ชื่อในภาษาถิ่น

Hausa

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

ฮินดี

ชื่อในภาษาถิ่น

हिंदी

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

ไอซ์แลนด์

ชื่อในภาษาถิ่น

íslenska

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

อินโดนีเซีย

ชื่อในภาษาถิ่น

Bahasa Indonesia

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

อิกโบ

ชื่อในภาษาถิ่น

Ndi Igbo

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

อินุกติตัต

ชื่อในภาษาถิ่น

Inuktitut

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

ไอร์แลนด์

ชื่อในภาษาถิ่น

Gaeilge

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

อีซีโซซา

ชื่อในภาษาถิ่น

isiXhosa

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

อีซีซูลู

ชื่อในภาษาถิ่น

isiZulu

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

กัณณาท

ชื่อในภาษาถิ่น

ಕನ್ನಡ

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

คาซัค

ชื่อในภาษาถิ่น

Қазақ

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

เขมร

ชื่อในภาษาถิ่น

ខ្មែរ

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

กีสวาฮีลี

ชื่อในภาษาถิ่น

Kiswahili

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

คอนคานี

ชื่อในภาษาถิ่น

कोंकणी

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

คีร์กีซ

ชื่อในภาษาถิ่น

Кыргыз

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

ลักเซมเบิร์ก

ชื่อในภาษาถิ่น

Lëtzebuergesch

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

มาซิโดเนีย

ชื่อในภาษาถิ่น

македонски јазик

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

มลายู (บรูไนดารุสซาลาม)

ชื่อในภาษาถิ่น

Bahasa Melayu

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

มลายู (มาเลเซีย)

ชื่อในภาษาถิ่น

Bahasa Melayu

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

มะละยาลัม

ชื่อในภาษาถิ่น

മലയാളം

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

มอลตา

ชื่อในภาษาถิ่น

Malti

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

เมารี

ชื่อในภาษาถิ่น

Te Reo Māori

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

มาราฐี

ชื่อในภาษาถิ่น

मराठी

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

เนปาล

ชื่อในภาษาถิ่น

नेपाली

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

นอร์เวย์ (ไนนอสก์)

ชื่อในภาษาถิ่น

norsk (nynorsk)

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

โอริยา

ชื่อในภาษาถิ่น

ଓଡିଆ

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

เปอร์เซีย

ชื่อในภาษาถิ่น

فارسی

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

ปัญจาบ

ชื่อในภาษาถิ่น

ਪੰਜਾਬੀ

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

เคชวา

ชื่อในภาษาถิ่น

runasimi

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

เซอร์เบีย (ซิริลลิก)

ชื่อในภาษาถิ่น

српски

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

เซโซโท

ชื่อในภาษาถิ่น

Sesotho

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

เซซวานา

ชื่อในภาษาถิ่น

Setswana

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

สิงหล

ชื่อในภาษาถิ่น

සිංහල

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

ทมิฬ

ชื่อในภาษาถิ่น

தமிழ்

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

ตาตาร์

ชื่อในภาษาถิ่น

Татар

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

เตลูกู

ชื่อในภาษาถิ่น

తెలుగు

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

อูรดู

ชื่อในภาษาถิ่น

اردو

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

อุซเบก

ชื่อในภาษาถิ่น

O'zbekcha

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

เวียดนาม

ชื่อในภาษาถิ่น

Tiếng Việt

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

เวลช์

ชื่อในภาษาถิ่น

Cymraeg

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด

ภาษา

โยรูบา

ชื่อในภาษาถิ่น

ede Yorùbá

รุ่นของ Windows

ดาวน์โหลด