ต่อไปนี้คือการแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างสำหรับปัญหาที่คุณอาจพบเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถค้นหาคำตอบได้ใน ฟอรั่ม Internet Explorer

Internet Explorer ไม่เปิดขึ้น หรือหยุดทำงานทันทีหลังจากเปิด

หากคุณไม่สามารถเปิด Internet Explorer หรือหากโปรแกรมเปิดชั่วครู่แล้วปิด ปัญหาอาจเกิดจากหน่วยความจำเหลือน้อยหรือไฟล์ระบบเสียหายหรือหายไป

แสดงทั้งหมด

เริ่มระบบของพีซีใหม่

เริ่มระบบพีซีของคุณใหม่เพื่อล้างหน่วยความจำแล้วเปิด Internet Explorer ใหม่อีกครั้ง

ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด

เรียกใช้ Windows Update เพื่อแก้ปัญหาด้วยการแทนที่แฟ้มเก่า ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม และแก้ไขช่องโหว่ต่างๆ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ป้อนคำว่า Update ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตรวจหาการปรับปรุง

 3. ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงจาก Windows Update

ปิดและเปิด Internet Explorer

คุณไม่สามารถถอนการติดตั้งหรือติดตั้ง Internet Explorer 11 ใหม่ได้ แต่คุณสามารถลองปิดแล้วเปิดขึ้นอีกครั้ง

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ป้อนคำว่า คุณลักษณะของ Windows ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า จากนั้นแตะหรือคลิก เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณลักษณะของ Windows ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย Internet Explorer 11 จากนั้นแตะหรือคลิก ใช่ ในกล่องโต้ตอบที่ถามว่าคุณต้องการปิด Internet Explorer 11 หรือไม่

 4. เปิด Internet Explorer 11 กลับขึ้นมาอีกครั้งด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย Internet Explorer 11 จากนั้นแตะหรือคลิก ตกลง

Internet Explorer หยุดทำงาน หยุดชั่วคราว หรือทำงานค้าง

มีเหตุผลต่างๆ มากมายที่ Internet Explorer อาจจะพบปัญหาแล้วหลุดทำงาน ถ้าเบราว์เซอร์หยุดทำงานบ่อยๆ ให้ลองใช้การแก้ไขปัญหาด้านล่าง

แสดงทั้งหมด

ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด

เรียกใช้ Windows Update เพื่อแก้ปัญหาด้วยการแทนที่แฟ้มเก่า ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม และแก้ไขช่องโหว่ต่างๆ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ป้อนคำว่า Update ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตรวจหาการปรับปรุง

 3. ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงจาก Windows Update

เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพ Internet Explorer

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า การแก้ไขปัญหา ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การแก้ไขปัญหา

 3. แตะหรือคลิก ดูทั้งหมด เลือก Internet Explorer Performance จากนั้นทำตามคำแนะนำในตัวแก้ไขปัญหา

ปิดการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์

การเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ใช้ GPU ของพีซีเพื่อเร่งความเร็วของงานที่ต้องใช้กราฟิกมากอย่างการสตรีมวิดีโอหรือการเล่นเกมออนไลน์ การปิดคุณลักษณะนี้อาจช่วยแก้ปัญหาการแสดงผลได้

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ เครื่องมือ แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. ในแท็บ ขั้นสูง ให้เลือก ใช้การแสดงภาพของซอฟต์แวร์แทนการแสดงภาพของ GPU

 4. แตะหรือคลิก ตกลง แล้วเริ่มการทำงานขอ Internet Explorer ใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

ปิด Add-on

Add-on คือแอปที่เบราว์เซอร์ใช้เพื่อดำเนินการกับเนื้อหาเว็บ เช่น วิดีโอและเกม Add-on ที่เข้ากันไม่ได้หรือล้าสมัยอาจเป็นสาเหตุให้ Internet Explorer ทำงานได้ช้าลง เสียหาย หรือทำให้ไซต์ไม่สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม คุณอาจต้องปิด Add-on ทั้งหมดแล้วเปิดกลับเฉพาะเมื่อต้องการใช้ เรียนรู้วิธีการปิด Add-on ด้วยการอ่านเพจเกี่ยวกับ การจัดการ Add-on ใน Internet Explorer

กำหนดการตั้งค่าใหม่สำหรับ Internet Explorer

การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณใหม่ให้เป็นการตั้งค่าดั้งเดิมอาจแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพได้ แต่จะเป็นการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ที่คุณทำไว้ เรียนรู้วิธีการ เปลี่ยนแปลงหรือกำหนดการตั้งค่าใหม่สำหรับ Internet Explorer

Internet Explorer หยุดทำงานขณะดูวิดีโอ

ถ้า Internet Explorer หยุดทำงานขณะดูวิดีโอ ให้ลอง ติดตั้ง Java หรือลองทำตามเคล็ดลับต่างๆ ใน ทำไมวิดีโอจึงไม่เล่นใน Internet Explorer

เพจแสดงอย่างไม่ถูกต้องหรือเป็นเพจเปล่า

ให้ลองทำตามวิธีต่อไปนี้ถ้าพื้นที่ของเพจหายไป หรือข้อความและรูปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง

แสดงทั้งหมด

ล้างแคชการเรียกดูของคุณ (แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว)

เบราว์เซอร์ของคุณจะบันทึกแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้การโหลดเพจเร็วขึ้น บางครั้งการล้างแคชนี้อาจแก้ไขปัญหาการแสดงผลเพจได้

หมายเหตุ

 • ขั้นตอนนี้จะลบรายการมุมมองที่เข้ากันได้ของคุณ หลังจากลบประวัติการเรียกดูของคุณของคุณแล้ว คุณอาจต้องเพิ่มเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณเคยเพิ่มไว้ในมุมมองที่เข้ากันได้อีกครั้ง

ในเบราว์เซอร์ที่ครอบคลุม

 1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก ตัวเลือก จากนั้นภายใต้ ประวัติ ให้แตะหรือคลิก เลือก

 4. เลือก รูปที่แคชไว้ แล้วแตะหรือคลิก ลบ

ในเบราว์เซอร์ของเดสก์ท็อป

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ เครื่องมือ แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. บนแท็บ ทั่วไป ภายใต้ 'ประวัติการเรียกดู' ให้แตะหรือคลิก ลบ

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวและแฟ้มเว็บไซต์ แล้วแตะหรือคลิก ลบ

เปิดเพจใน 'มุมมองที่เข้ากันได้'

คุณสามารถเปิดใช้งานมุมมองที่เข้ากันได้ใน Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อปเท่านั้น เรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานด้วยการอ่าน การแก้ไขปัญหาการแสดงผลไซต์ด้วยมุมมองที่เข้ากันได้

ปิด 'การป้องกันการติดตาม'

ปิดใช้งาน 'การป้องกันการติดตาม' สำหรับไซต์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ เรียนรู้วิธีการด้วยการอ่าน การใช้ 'การป้องกันการติดตาม' ใน Internet Explorer

ปิดการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์

การเร่งด้วยฮาร์ดแวร์ใช้ GPU ของพีซีเพื่อเร่งความเร็วของงานที่ต้องใช้กราฟิกมากอย่างการสตรีมวิดีโอหรือการเล่นเกมออนไลน์ การปิดคุณลักษณะนี้อาจช่วยแก้ปัญหาการแสดงผลได้

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ เครื่องมือ แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. ในแท็บ ขั้นสูง ให้เลือก ใช้การแสดงภาพของซอฟต์แวร์แทนการแสดงภาพของ GPU

 4. แตะหรือคลิก ตกลง แล้วเริ่มการทำงานของ Internet Explorer ใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

รายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์

ถ้า Internet Explorer มีปัญหากับเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมโดยเฉพาะ คุณสามารถรายงานปัญหานั้นไปยัง Microsoft ได้ เราจะใช้คำติชมของคุณในการปรับปรุง Internet Explorer และวิธีดำเนินการกับไซต์ของ Internet Explorer

แสดงทั้งหมด

รายงานปัญหาในเบราว์เซอร์ที่ครอบคลุม

 1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก รายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์

รายงานปัญหาในเบราว์เซอร์ของเดสก์ท็อป

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ เครื่องมือ แล้วแตะหรือคลิก รายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่