การติดตามคืออะไร

การติดตามหมายถึงวิธีการที่เว็บไซต์ ผู้ให้บริการด้านเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้โฆษณา และอื่นๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการติดตามเพจที่คุณเยี่ยมชม การเชื่อมโยงที่คุณคลิก และผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อหรือวิจารณ์ การดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ไซต์เหล่านี้สามารถนำเสนอเนื้อหาแบบเฉพาะบุคคล เช่น โฆษณาหรือการแนะนำ แต่นั่นก็หมายถึงว่ามีการรวบรวมข้อมูลการเรียกดูของคุณเช่นกัน และมักจะนำข้อมูลนี้ไปใช้ร่วมกับบริษัทอื่นๆ

การใช้ Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม) เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เมื่อเปิด Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม) แล้ว Internet Explorer จะส่งการร้องขอ Do Not Track ไปยังไซต์ที่คุณเยี่ยมชม และส่งไปยังบุคคลภายนอกที่โฮสต์เนื้อหาอยู่บนไซต์เหล่านั้น การร้องขอ Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม) จะแจ้งให้ไซต์และผู้ให้บริการด้านเนื้อหาเหล่านี้ทราบว่าคุณไม่ต้องการให้มีการติดตามการเรียกดูของคุณ

หมายเหตุ

  • การส่งการร้องขอ Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม) ไปยังไซต์ต่างๆ ไม่ได้รับประกันว่าจะเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัว ไซต์ต่างๆ อาจเลือกที่จะดำเนินการตามการร้องขอของคุณ หรืออาจยังคงมีการดำเนินการที่คุณมองว่าเป็นการติดตาม แม้ว่าคุณจะระบุความต้องการนี้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของแต่ละไซต์

การปิด Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม)

Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม) จะเปิดใช้ใน Internet Explorer ถ้าคุณเลือกใช้การตั้งค่าแบบด่วนในขณะตั้งค่าพีซีของคุณ แต่คุณสามารถปิดหรือเปิดเมื่อใดก็ได้

ขั้นที่ 1

ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

ขั้นที่ 2

ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

ขั้นที่ 3

แตะหรือคลิก ความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน Internet Explorer

ขั้นที่ 4

ภายใต้ ไม่ต้องติดตาม ให้เปลี่ยน ส่งการร้องขอ Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม) ไปยังไซต์ที่ฉันเยี่ยมชมใน Internet Explorer เป็น ปิด

การตั้งค่า Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม)

ปิด Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม) จากเดสก์ท็อป

วิธีการปิด Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม) เมื่อคุณใช้ Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อปมีดังนี้

ขั้นที่ 1

เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน จากนั้นแตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ Tools

ขั้นตอนที่ 2

ชี้ไปที่ ความปลอดภัย แล้วแตะหรือคลิก ปิดใช้การร้องขอ Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม)

การตั้งค่า Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม) จากเดสก์ท็อป

การใช้ 'การป้องกันการติดตาม' เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

'การป้องกันการติดตาม' จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการส่งข้อมูลการเรียกดูของคุณให้แก่ผู้ให้บริการด้านเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอกในไซต์ที่คุณเยี่ยมชมด้วยการบล็อกเนื้อหาจากผู้ให้บริการเหล่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'การป้องกันการติดตาม'
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่