คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดใน Internet Explorer เพื่อทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว หรือทำงานได้โดยไม่ต้องใช้เมาส์ แต่ทางลัดบางรายการจะใช้ไม่ได้ทั้งใน Internet Explorer และ Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

ทางลัดที่ใช้บ่อย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เพิ่มไซต์ปัจจุบันในรายการโปรด

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

Ctrl+D

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Crtl+D

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ปิดแท็บ

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

Ctrl+W

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Ctrl+W

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ไปยังโฮมเพจของคุณ

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

(ไม่พร้อมใช้งาน)

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Alt+Home

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ลบประวัติการเรียกดู

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

(ไม่พร้อมใช้งาน)

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Ctrl+Shift+Delete

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

รับความช่วยเหลือและวิธีใช้

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

F1

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

F1

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดประวัติการเรียกดู

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

(ไม่พร้อมใช้งาน)

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Ctrl+H

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดแท็บใหม่

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

Ctrl+T

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Ctrl+T

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดหน้าต่างการเรียกดูแบบ InPrivate ใหม่

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

Ctrl+Shift+P

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Ctrl+Shift+P

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

พิมพ์เพจปัจจุบัน

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

Ctrl+P

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Ctrl+P

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

รีเฟรชเพจ

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

F5

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

F5

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับระหว่างแท็บ

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

Ctrl+Tab

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Ctrl+Tab

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ดูคำสั่งของแอป (แถบที่อยู่ ไซต์เข้าชมบ่อย และอื่นๆ)

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

Alt+D

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

(ไม่พร้อมใช้งาน)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ดูดาวน์โหลด

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

Ctrl+J

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Ctrl+J

ค้นหา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดแบบสอบถามการค้นหาในแถบที่อยู่

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

Ctrl+E

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Ctrl+E

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดแบบสอบถามการค้นหาในแท็บใหม่

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

(ไม่พร้อมใช้งาน)

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Alt+Enter

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดแถบที่อยู่ (เพื่อดูประวัติ รายการโปรด และผู้ให้บริการการค้นหา)

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

Ctrl+ลูกศรลง

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Ctrl+ลูกศรลง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ค้นหาโดยใช้ข้อความที่คัดลอก

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

Ctrl+Shift+L

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Ctrl+Shift+L

ย่อ/ขยาย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ขยาย (+ 10%)

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

Ctrl+เครื่องหมายบวก

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Ctrl+เครื่องหมายบวก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย่อ (- 10%)

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

Ctrl+เครื่องหมายลบ

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Ctrl+เครื่องหมายลบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย่อ/ขยายเป็น 100%

กดแป้นนี้ในInternet Explorer 11

Ctrl+0

กดแป้นนี้ในInternet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

Ctrl+0

ทางลัดของ Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

ทางลัดเหล่านี้จะใช้ได้ในเบราว์เซอร์ของเดสก์ท็อปเท่านั้น

แสดงทั้งหมด

แถบที่อยู่

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้กดแป้นนี้
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เพิ่ม www. ที่จุดเริ่มต้นและ .com ต่อท้ายข้อความที่พิมพ์ในแถบที่อยู่

กดแป้นนี้

Ctrl+Enter

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงรายการที่อยู่ที่คุณเคยพิมพ์

กดแป้นนี้

F4

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแถบที่อยู่ ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดตัดคำถัดไปทางด้านซ้ายในประโยค

กดแป้นนี้

Ctrl+ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ในแถบที่อยู่ ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดตัดคำถัดไปทางด้านขวาในประโยค

กดแป้นนี้

Ctrl+ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลื่อนลงไปตามรายการที่ตรงกันของ 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ'

กดแป้นนี้

ลูกศรลง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลื่อนขึ้นไปยังรายการที่ตรงกันที่ได้มาจาก 'การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ'

กดแป้นนี้

ลูกศรขึ้น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือกข้อความในแถบที่อยู่

กดแป้นนี้

Alt+D

การเรียกดู

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้กดแป้นนี้
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดใช้งานการเชื่อมโยงที่เลือก

กดแป้นนี้

Enter

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเมนูทางลัดสำหรับการเชื่อมโยง

กดแป้นนี้

Shift+F10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ค้นหาบางอย่างในเพจนี้

กดแป้นนี้

Ctrl+F

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ไปยังโฮมเพจของคุณ

กดแป้นนี้

Alt+Home

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ไปยังเพจถัดไป

กดแป้นนี้

Alt+ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ไปยังเพจก่อนหน้า

กดแป้นนี้

Backspace หรือ Alt+ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลื่อนกลับไปยังรายการต่างๆ บนเว็บเพจ (ใช้ได้เฉพาะเมื่อปิดการเรียกดูแบบแท็บ)

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+Tab

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลื่อนไปยังรายการต่างๆ บนเว็บเพจ (ใช้ได้เฉพาะเมื่อปิดการเรียกดูแบบแท็บ)

กดแป้นนี้

Ctrl+Tab หรือ F6

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสาร

กดแป้นนี้

Home

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายไปที่ตำแหน่งสิ้นสุดของเอกสาร

กดแป้นนี้

End

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดเอกสารใหม่ใน Internet Explorer

กดแป้นนี้

Ctrl+O

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดหน้าต่างใหม่

กดแป้นนี้

Ctrl+N

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

บันทึกเพจปัจจุบัน

กดแป้นนี้

Ctrl+S

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลื่อนไปยังส่วนต้นของเอกสาร

กดแป้นนี้

ลูกศรขึ้น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลื่อนไปยังส่วนท้ายของเอกสาร

กดแป้นนี้

ลูกศรลง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

หยุดการดาวน์โหลดเพจ

กดแป้นนี้

Esc

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับไปมาระหว่างมุมมองแบบเต็มหน้าจอและมุมมองแบบปกติ

กดแป้นนี้

F11

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เริ่มการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์

กดแป้นนี้

F7

คลิปบอร์ด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้กดแป้นนี้
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

คัดลอกรายการที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

กดแป้นนี้

Ctrl+C

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ตัดรายการที่เลือกและคัดลอกรายการลงในคลิปบอร์ด

กดแป้นนี้

Ctrl+X

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

วางรายการที่เลือกจากคลิปบอร์ด

กดแป้นนี้

Ctrl+V

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือกรายการทั้งหมดบนเว็บเพจปัจจุบัน

กดแป้นนี้

Ctrl+A

รายการโปรด ประวัติ และเนื้อหาสรุป

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้กดแป้นนี้
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เพิ่มไซต์ในรายการโปรด

กดแป้นนี้

Ctrl+D

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลื่อนรายการที่เลือกในรายชื่อรายการโปรดขึ้น (ในกล่องโต้ตอบ 'จัดระเบียบรายการโปรด')

กดแป้นนี้

Alt+ลูกศรขึ้น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลื่อนรายการที่เลือกในรายชื่อรายการโปรดลง (ในกล่องโต้ตอบ 'จัดระเบียบรายการโปรด')

กดแป้นนี้

Alt+ลูกศรลง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดเมนู 'เพิ่มในรายการโปรด'

กดแป้นนี้

Alt+Z

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดเมนู 'รายการโปรด' จากแถบเมนู

กดแป้นนี้

Alt+A

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดกล่องโต้ตอบ 'จัดระเบียบรายการโปรด'

กดแป้นนี้

Ctrl+B

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ปักหมุดศูนย์กลางรายการโปรดและแสดงประวัติของคุณ

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+H

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ดูรายการโปรด

กดแป้นนี้

Ctrl+I และ Alt+C

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ดูเนื้อหาสรุป

กดแป้นนี้

Ctrl+G

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ดูประวัติ

กดแป้นนี้

Ctrl+H

แถบเมนู

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้กดแป้นนี้
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดเมนู 'แฟ้ม'

กดแป้นนี้

Alt+ฟ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดเมนู 'แก้ไข'

กดแป้นนี้

Alt+แ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดเมนู 'มุมมอง'

กดแป้นนี้

Alt+V

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดเมนู 'รายการโปรด'

กดแป้นนี้

Alt+A

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดเมนู 'เครื่องมือ'

กดแป้นนี้

Alt+T

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดเมนู 'วิธีใช้'

กดแป้นนี้

Alt+ว

แถบแจ้งเตือน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้กดแป้นนี้
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลื่อนโฟกัสไปยังแถบแจ้งเตือน

กดแป้นนี้

Alt+N

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

คลิกแถบแจ้งเตือน

กดแป้นนี้

Spacebar

แท็บ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้กดแป้นนี้
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ปิดแท็บ

กดแป้นนี้

Ctrl+W

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ปิดแท็บในเบื้องหลัง

กดแป้นนี้

Ctrl+F4

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดการเชื่อมโยงในแท็บใหม่ ให้ทำงานอยู่เบื้องหลัง

กดแป้นนี้

Ctrl+คลิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดการเชื่อมโยงในแท็บใหม่ ให้ทำงานอยู่เบื้องหน้า

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+คลิก

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดแท็บซ้ำ

กดแป้นนี้

Ctrl+K

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดแท็บใหม่

กดแป้นนี้

Ctrl+T

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดแท็บสุดท้ายที่คุณปิดไปใหม่

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+T

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับระหว่างแท็บ

กดแป้นนี้

Crtl+Tab หรือ Crtl+Shift+Tab

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับไปยังแท็บสุดท้าย

กดแป้นนี้

Ctrl+9

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับไปยังหมายเลขแท็บที่ระบุ

กดแป้นนี้

Ctrl+n (โดยที่ "n" คือตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 8)ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่