การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

การปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Internet Explorer อาจส่งผลต่อวิธีที่เว็บไซต์ตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะเก็บคุกกี้ใด ไซต์ต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้อย่างไรและเมื่อใด รวมทั้งบล็อกป็อปอัพที่ไม่ต้องการ

แสดงทั้งหมด

คุกกี้

คุกกี้คือแฟ้มขนาดเล็กที่เว็บไซต์จะวางไว้ในพีซีของคุณเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการกำหนดลักษณะของคุณ คุกกี้สามารถช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเรียกดูของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยการให้ไซต์ต่างๆ จดจำการกำหนดลักษณะของคุณ หรือช่วยให้คุณไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้งที่เยี่ยมชมไซต์บางแห่ง อย่างไรก็ตาม คุกกี้บางรายการอาจทำให้ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความเสี่ยงได้ด้วยการติดตามไซต์ต่างๆ ที่คุณเยี่ยมชม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การลบและจัดการคุกกี้ใน Internet Explorer

ตัวเลือก Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม)

เมื่อเปิดใช้งาน Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม) แล้ว Internet Explorer จะส่งการร้องขอ Do Not Track ไปยังไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและไปยังบุคคลภายนอกที่โฮสต์เนื้อหาอยู่บนไซต์เหล่านั้น เพื่อให้ไซต์ดังกล่าวทราบว่าคุณไม่ต้องการให้มีการติดตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Do Not Track

InPrivate การเรียกดูแบบ

เบราว์เซอร์จะจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง เช่น ประวัติการค้นหาของคุณ เพื่อช่วยปรับปรุงการใช้งานของคุณบนเว็บ เมื่อคุณใช้ 'การเรียกดูแบบ InPrivate' ข้อมูลอย่างรหัสผ่าน ประวัติการค้นหา และประวัติเพจจะถูกลบเมื่อคุณปิดแท็บ

เมื่อต้องการเปิดเซสชันการเรียกดูแบบ InPrivate

 1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

 2. ปัดนิ้วขึ้นจากขอบล่าง (หรือคลิกขวา) เพื่อแสดงคำสั่งของแอป

 3. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือแท็บเครื่องมือแท็บ แล้วแตะหรือคลิก แท็บใหม่แบบ InPrivate

เมื่อต้องการเปิดเซสชันการเรียกดูแบบ InPrivate บนเดสก์ท็อป

 • คลิกขวาที่ไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน แล้วเลือก เริ่มการเรียกดูแบบ InPrivate

เมื่อต้องการปิด Add–on ในเซสชันการเรียกดูแบบ InPrivate

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ Tools จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. บนแท็บ ความเป็นส่วนตัว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปิดใช้งานแถบเครื่องมือและโปรแกรมเสริมเมื่อเริ่มการเรียกดูแบบ InPrivate แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

ตำแหน่งที่ตั้ง

บริการตำแหน่งที่ตั้งจะยอมให้ไซต์ต่างๆ ร้องขอตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของคุณเพื่อปรับปรุงการให้บริการ ตัวอย่างเช่น ไซต์แผนที่อาจร้องขอตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของคุณเพื่อปรับศูนย์กลางแผนที่สำหรับคุณ Internet Explorer จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีไซต์ที่ต้องการใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้แตะหรือคลิก อนุญาตให้ใช้หนึ่งครั้ง เพื่อยอมให้ไซต์ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพียงหนึ่งครั้ง ถ้าคุณต้องการให้ไซต์ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชม ให้แตะหรือคลิก อนุญาตเสมอ

เมื่อต้องการปิดการแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้ง

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ไซต์ขอตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของคุณ คุณสามารถปิดการแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งได้ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

 1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้แตะหรือคลิก Internet Explorer เพื่อเปิด Internet Explorer

 2. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 3. แตะหรือคลิก ความเป็นส่วนตัว จากนั้นภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้ง ให้เปลี่ยน อนุญาตให้ไซต์ขอตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของฉันได้ เป็น ปิด

ตัวบล็อกป็อปอัพ

ตัวบล็อกป็อปอัพจะจำกัดหรือบล็อกป็อปอัพบนไซต์ที่คุณเยี่ยมชม คุณสามารถเลือกระดับการบล็อกที่ต้องการ เปิดหรือปิดการแจ้งให้ทราบเมื่อป็อปอัพถูกบล็อก หรือสร้างรายชื่อไซต์ที่คุณไม่ต้องการบล็อกป็อปอัพ การตั้งค่าตัวบล็อกป็อปอัพใช้ได้กับ Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อปเท่านั้น

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดตัวบล็อกป็อปอัพ

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ Tools แล้วแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. ในแท็บ ความเป็นส่วนตัว ภายใต้ 'ตัวบล็อกป็อปอัพ' ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดตัวบล็อกป็อปอัพ แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

การบล็อกป็อปอัพทั้งหมด

แม้ว่าคุณจะเปิดใช้ตัวบล็อกป็อปอัพ แต่ Internet Explorer จะไม่บล็อกป็อปอัพจากไซต์ที่อยู่ในโซนความปลอดภัยแบบอินทราเน็ตเฉพาะที่หรือไซต์ที่เชื่อถือได้ ถ้าคุณต้องการบล็อกป็อปอัพทั้งหมด รวมถึงป็อปอัพบนอินทราเน็ตเฉพาะที่หรือไซต์ที่เชื่อถือได้ คุณจะต้องเปลี่ยนระดับการบล็อก

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ Tools จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. ในแท็บ ความเป็นส่วนตัว ภายใต้ 'ตัวบล็อกป็อปอัพ' ให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า

 4. ในกล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่าตัวบล็อกป็อปอัพ' ภายใต้ ระดับการบล็อก ให้ตั้งระดับการบล็อกเป็น สูง: บล็อกป็อปอัพทั้งหมด (Ctrl+Alt เพื่อยกเลิก)

 5. แตะหรือคลิก ปิด แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

การปิดการแจ้งให้ทราบเมื่อป็อปอัพถูกบล็อก

คุณสามารถปิดการแจ้งให้ทราบถ้าไม่ต้องการให้ Internet Explorer แจ้งคุณทุกครั้งที่บล็อกป็อปอัพ

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ Tools จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. ในแท็บ ความเป็นส่วนตัว ภายใต้ 'ตัวบล็อกป็อปอัพ' ให้แตะหรือคลิก การตั้งค่า

 4. ในกล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่าตัวบล็อกป็อปอัพ' ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบแจ้งเตือนเมื่อรายการแบบผุดขึ้นถูกบล็อก

 5. แตะหรือคลิก ปิด แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

การป้องกันการติดตาม

'การป้องกันการติดตาม' จะช่วยป้องกันไม่ให้มีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกดูของคุณไปยังผู้ให้บริการด้านเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอกในไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ให้นึกถึงรายการป้องกันการติดตามเหมือนเป็นรายการ “ห้ามติดต่อ” Internet Explorer จะบล็อกเนื้อหาของผู้ให้บริการรายอื่นจากไซต์ที่อยู่ในรายการ รวมทั้งจำกัดข้อมูลที่ไซต์ของผู้ให้บริการรายอื่นเหล่านั้นสามารถเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้ 'การป้องกันการติดตาม' ใน Internet Explorer

โซนความปลอดภัย

เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย คุณสามารถกำหนดวิธีที่ Internet Explorer จะช่วยป้องกันพีซีของคุณจากเนื้อหาเว็บที่อาจเป็นอันตรายได้ Internet Explorer จะกำหนดเว็บไซต์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติให้อยู่ในโซนความปลอดภัยหนึ่งในสี่โซนต่อไปนี้ ได้แก่ 'อินเทอร์เน็ต' 'อินทราเน็ตเฉพาะที่' 'ไซต์ที่เชื่อถือได้' หรือ 'ไซต์ที่ถูกจำกัด' แต่ละโซนมีระดับความปลอดภัยเริ่มต้นแตกต่างกัน ซึ่งจะกำหนดว่าเนื้อหาชนิดใดที่อาจถูกบล็อกในไซต์นั้นๆ เนื้อหาบางอย่างอาจถูกบล็อกจนกว่าคุณจะเลือกอนุญาตให้ใช้เนื้อหานั้น ตัวควบคุม ActiveX อาจไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ หรือคุณอาจเห็นข้อความเตือนในบางไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความปลอดภัยของไซต์ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าสำหรับแต่ละโซนได้เองว่าคุณต้องการการป้องกันมากเพียงใด

แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนการตั้งค่าโซนความปลอดภัยของคุณ

การกำหนดการตั้งค่าโซนความปลอดภัยด้วยตนเองมีวิธีการดังนี้

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ Tools จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. แตะหรือคลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วกำหนดการตั้งค่าโซนความปลอดภัยของคุณเองในแบบต่างๆ ดังนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโซนความปลอดภัยใดๆ ให้แตะหรือคลิกไอคอนโซนดังกล่าว แล้วเลื่อนแถบเลื่อนไปยังระดับความปลอดภัยที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการสร้างการตั้งค่าความปลอดภัยของคุณเองในโซนหนึ่งๆ ให้แตะหรือคลิกไอคอนโซนนั้น แล้วแตะหรือคลิก ระดับแบบกำหนดเอง จากนั้นเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการคืนค่าระดับความปลอดภัยทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ให้แตะหรือคลิกปุ่ม ตั้งค่าโซนทั้งหมดใหม่ไปที่ระดับเริ่มต้น

การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ในการตั้งค่าความปลอดภัยจะมีผลกับทั้ง Internet Explorer และ Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

การเพิ่มหรือเอาไซต์ออกจากโซนความปลอดภัย

 1. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน

 2. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ Tools จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. แตะหรือคลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วเลือกไอคอนโซนความปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่ง (อินทราเน็ตเฉพาะที่ ไซต์ที่เชื่อถือได้ หรือ ไซต์ที่ถูกจำกัด) แล้วแตะหรือคลิก ไซต์ คุณสามารถเพิ่มไซต์ลงในโซนที่คุณเลือก หรือลบไซต์ที่คุณไม่ต้องการให้อยู่ในโซนนี้อีกต่อไปได้

 4. ถ้าคุณเลือก อินทราเน็ตเฉพาะที่ ในขั้นตอนก่อนหน้า ให้แตะหรือคลิก ขั้นสูง แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพิ่มไซต์ โดยใส่ URL ลงในกล่อง เพิ่มเว็บไซต์นี้ไปยังโซน แล้วแตะหรือคลิก เพิ่ม

  • เอาไซต์ออก โดยภายใต้ เว็บไซต์ ให้เลือก URL ที่คุณต้องการเอาออก แล้วแตะหรือคลิก เอาออก

การเปิดใช้โหมดที่ได้รับการป้องกันขั้นสูง

โหมดที่ได้รับการป้องกันขั้นสูงจะทำให้มัลแวร์ทำงานใน Internet Explorer ได้ยากขึ้น โดยจะเปิดใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ Internet Explorer แต่คุณสามารถเปิดหรือปิดได้ใน Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดการ Add-on สำหรับ Internet Explorer