การติดตั้ง Internet Explorer 11

Internet Explorer มาพร้อมกับพีซีที่ใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมใดๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่า Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นไว้แล้ว จากนั้นให้เรียนรู้วิธีพื้นฐานในการใช้เบราว์เซอร์ใหม่

การติดตั้งรุ่นใหม่โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณยินยอมที่จะรับการปรับรุ่นอัตโนมัติสำหรับ Internet Explorer เบราว์เซอร์รุ่นล่าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณจะได้รับการติดตั้งจาก Windows Update เมื่อพร้อมใช้งาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Internet Explorer รุ่นของคุณและการปรับรุ่นอัตโนมัติ

การปิด Internet Explorer

เนื่องจาก Internet Explorer เป็นคุณลักษณะของ Windows คุณจึงไม่สามารถถอนการติดตั้ง แต่สามารถปิดใช้งานได้ วิธีการมีดังนี้

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
    (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

  2. ใส่คำว่า คุณลักษณะของ Windows ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่า จากนั้นแตะหรือคลิก เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows

  3. ในกล่องโต้ตอบ 'คุณลักษณะของ Windows' ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย Internet Explorer 11

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่