พีซีของคุณที่ใช้ Windows จะมี Internet Explorer ติดตั้งไว้แล้ว ถ้าคุณมีปัญหาในการเปิด Internet Explorer ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นและปักหมุดไว้ที่หน้าจอเริ่มและแถบงานของคุณแล้ว

ฉันจะตั้ง Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของฉันได้อย่างไร

Internet Explorer คือแอปที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows ในพีซีของคุณ ถ้าคุณตั้งเบราว์เซอร์อื่นเป็นค่าเริ่มต้น การเชื่อมโยงจะไม่เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติใน Internet Explorer และคุณจะสามารถใช้ Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อปเท่านั้น

เมื่อต้องการตั้งค่า Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า โปรแกรมเริ่มต้น แล้วแตะหรือคลิก โปรแกรมเริ่มต้น

 3. แตะหรือคลิก ตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นของคุณ

 4. เลือก Internet Explorer จากรายการโปรแกรม

 5. แตะหรือคลิก ตั้งโปรแกรมนี้เป็นค่าเริ่มต้น แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

คุณอาจต้องปักหมุด Internet Explorer ไว้ที่หน้าจอเริ่มใหม่อีกครั้งหลังจากที่คุณได้ตั้งค่าเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นแล้ว

ไทล์ Internet Explorer อยู่ที่ไหน

ถ้าคุณไม่พบไทล์ Internet Explorer บนหน้าจอเริ่มของคุณ อาจมีการถอนหมุดไทล์นั้นไปโดยไม่ตั้งใจ

เมื่อต้องการปักหมุด Internet Explorer ไว้ที่หน้าจอเริ่ม

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า Internet Explorer

 3. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่ Internet Explorer แล้วแตะหรือคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

ฉันจะปักหมุด Internet Explorer ไว้ที่แถบงานบนเดสก์ท็อปของฉันได้อย่างไร

เมื่อต้องการปักหมุด Internet Explorer ที่แถบงาน

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า Internet Explorer

 3. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่ Internet Explorer แล้วแตะหรือคลิก ปักหมุดกับแถบงาน

ทำไม Internet Explorer จึงเปิดได้เฉพาะบนเดสก์ท็อปเท่านั้น

หากคุณแตะหรือคลิกไทล์ Internet Explorer แล้วทำให้ Internet Explorer เปิดในเดสก์ท็อป แสดงว่า Internet Explorer ไม่ได้ตั้งค่าเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นต้องการความช่วยเหลือหรือไม่