ประวัติการเรียกดูคือข้อมูลที่ Internet Explorer จดจำและเก็บไว้ในพีซีเมื่อคุณเรียกดูเว็บ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่คุณใส่ลงในฟอร์ม รหัสผ่าน และไซต์ที่คุณเยี่ยมชม และยังช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การเรียกดูที่ดีขึ้นอีกด้วย ถ้าคุณใช้พีซีที่ใช้ร่วมกันหรือพีซีสาธารณะ คุณอาจไม่ต้องการให้ Internet Explorer จดจำข้อมูลการเรียกดูของคุณ

การดูประวัติการเรียกดูและลบบางไซต์

เมื่อดูประวัติการเรียกดู คุณสามารถเลือกที่จะลบบางไซต์ได้ หรือกลับไปยังเว็บเพจที่คุณเคยเยี่ยมชมแล้ว

 1. ใน Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป ให้แตะหรือคลิกปุ่ม รายการโปรด ปุ่ม 'รายการโปรด'
 2. แตะหรือคลิกแท็บ ประวัติ แล้วเลือกรูปแบบการดูประวัติที่คุณต้องการด้วยการเลือกตัวกรองจากเมนูแบบหล่นลง ดังนี้

  • ดูตามวันที่ จะแสดงประวัติในช่วงสามสัปดาห์ล่าสุดโดยเรียงตามลำดับเวลา

  • ดูตามไซต์ จะแสดงรายการไซต์ที่คุณเยี่ยมชมในช่วงสามสัปดาห์ล่าสุด แต่ไม่แสดงวันที่ที่คุณเยี่ยมชม

  • ดูตามการเยี่ยมชมที่บ่อยที่สุด จะแสดงไซต์ที่คุณเยี่ยมชมบ่อยที่สุดในช่วงสามสัปดาห์ล่าสุด

  • ดูตามลำดับการเยี่ยมชมวันนี้ จะแสดงเฉพาะไซต์ที่คุณเยี่ยมชมวันนี้

เมื่อต้องการลบบางไซต์ ให้กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่ไซต์จากรายการใดๆ ดังกล่าว แล้วแตะหรือคลิก ลบ หรือกลับไปยังเพจด้วยการแตะหรือคลิกไซต์ใดๆ ในรายการ

การลบประวัติการเรียกดู

การลบประวัติการเรียกดูบ่อยๆ จะช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณใช้พีซีร่วมกันหรือใช้พีซีสาธารณะ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการลบประวัติการเรียกดูในแอป Internet Explorer

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก ตัวเลือก จากนั้นภายใต้ ประวัติ ให้แตะหรือคลิก เลือก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประวัติการเรียกดู และข้อมูลหรือแฟ้มชนิดอื่นๆ ที่คุณต้องการเอาออก จากนั้นแตะหรือคลิก ลบ

เมื่อต้องการลบประวัติการเรียกดูในเดสก์ท็อป

 1. ใน Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป ให้คลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม 'เครื่องมือ' แล้วชี้ไปที่ ความปลอดภัย จากนั้นคลิก ลบประวัติการเรียกดู
 2. เลือกชนิดข้อมูลหรือแฟ้มที่คุณต้องการเอาออกจากพีซี แล้วแตะหรือคลิก ลบ

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณต้องการให้ Internet Explorer ลบประวัติการเรียกดูของคุณทุกครั้งที่ปิดเบราว์เซอร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบประวัติการเรียกดูเมื่อจบการทำงาน ก่อนที่คุณจะคลิก ลบ

อะไรจะถูกลบเมื่อคุณลบประวัติการเรียกดูของคุณ

ชนิดของข้อมูล
สิ่งที่ถูกลบ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัติการเรียกดู

รายชื่อไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

รูปที่แคชและแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

สำเนาของเพจ รูป และเนื้อหาสื่ออื่นๆ ที่เก็บอยู่ในพีซีของคุณ เบราว์เซอร์ใช้สำเนาเหล่านี้เพื่อช่วยในการโหลดเนื้อหาได้เร็วขึ้นเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์เหล่านั้นในครั้งต่อไป

คุกกี้

ข้อมูลที่ไซต์จัดเก็บอยู่ในพีซีเพื่อจดจำการกำหนดลักษณะของคุณ เช่น ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้หรือตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

ประวัติการดาวน์โหลด

รายชื่อแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บ การดำเนินการนี้จะลบเพียงแค่รายชื่อ แต่ไม่ลบแฟ้มจริงที่คุณดาวน์โหลดมา

ข้อมูลฟอร์มที่บันทึกไว้

ข้อมูลที่คุณใส่ในฟอร์ม เช่น อีเมลหรือที่อยู่สำหรับจัดส่ง

รหัสผ่านที่บันทึกไว้

รหัสผ่านที่คุณบันทึกไว้สำหรับไซต์

การป้องกันการติดตาม การกรอง ActiveX และข้อมูล Do Not Track (ไม่ต้องติดตาม)

เว็บไซต์ที่คุณไม่รวมไว้ในการกรอง ActiveX และข้อมูลที่เบราว์เซอร์ใช้ในการตรวจสอบการติดตาม

รายการโปรด

รายชื่อไซต์ที่คุณบันทึกเป็นรายการโปรด อย่าลบรายการโปรดถ้าคุณต้องการเอาไซต์บางไซต์ออกเท่านั้น การกระทำดังกล่าวจะลบไซต์ที่คุณบันทึกไว้ทั้งหมดต้องการความช่วยเหลือหรือไม่