ถ้าคุณไม่พบ Internet Explorer บนหน้าจอเริ่มหรือบนแถบงานในเดสก์ท็อป ให้ตรวจสอบว่าไม่ได้ถอนหมุด Internet Explorer ออกโดยไม่ได้ตั้งใจ

เมื่อต้องการปักหมุด Internet Explorer ที่หน้าจอเริ่มอีกครั้ง

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า Internet Explorer ลงในกล่องค้นหา

 3. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้กด Internet Explorer ค้างไว้ แล้วแตะ ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม

  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาที่ Internet Explorer แล้วคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม)

เมื่อต้องการปักหมุด Internet Explorer ที่แถบงานอีกครั้ง

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า Internet Explorer ลงในกล่องค้นหา

 3. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้ปัดนิ้วลงบนไอคอน Internet Explorer แล้วแตะ ปักหมุดที่แถบงาน

  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาที่ Internet Explorer แล้วคลิก ปักหมุดที่แถบงาน)

บางครั้งการติดตั้งเบราว์เซอร์อื่นจะเป็นการปิดใช้งาน Internet Explorer ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถค้นหา Internet Explorer โดยใช้ทางลัดการค้นหาได้ ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง นอกจากนี้ การทำตามขั้นตอนดังกล่าวจะปักหมุด Internet Explorer ที่หน้าจอเริ่มอีกครั้งด้วย

เมื่อต้องการเปิด Internet Explorer

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า แผงควบคุม ลงในกล่องค้นหา และในผลลัพธ์การค้นหา ให้แตะหรือคลิก แผงควบคุม

 3. แตะหรือคลิก โปรแกรม และภายใต้ ดูตาม: ให้เลือก ประเภท

 4. ภายใต้ โปรแกรมและคุณลักษณะ ให้แตะหรือคลิก เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows

 5. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Internet Explorer 11 แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

 6. เมื่อได้รับการแจ้งให้เริ่มระบบพีซีของคุณใหม่ ให้แตะหรือคลิก เริ่มระบบใหม่เดี๋ยวนี้

 7. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 8. ใส่คำว่า Internet Explorer ลงในกล่องค้นหา

 9. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้กด Internet Explorer ค้างไว้แล้วแตะ ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม และ ปักหมุดที่แถบงาน

  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้คลิกขวาที่ Internet Explorer แล้วคลิก ปักหมุดที่หน้าจอเริ่ม และ ปักหมุดที่แถบงาน)

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่