การกรอง ActiveX

การแจ้งเตือนการกรอง ActiveX
เลือกว่าต้องการให้ตัวควบคุม ActiveX ตัวใดทำงานและปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากตัวควบคุมที่มีความเสี่ยงด้วยการกรอง ActiveX

ActiveX คือเทคโนโลยีที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์ชั้นนำจำนวนมากเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียกดูเว็บของคุณ และยังสามารถใช้เพื่อสิ่งต่างๆ เช่น การเล่นวิดีโอ การแสดงภาพเคลื่อนไหว และการดูแฟ้มบางประเภท อย่างไรก็ตาม ActiveX อาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าลง

การกรอง ActiveX ใน Internet Explorer ช่วยให้คุณสามารถทำการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมดที่คุณใช้งาน โดยให้คุณสามารถบล็อกตัวควบคุม ActiveX ของทุกไซต์ จากนั้นเปิดการใช้งานเฉพาะไซต์ที่คุณเชื่อถือเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการป้องกันตัวควบคุม ActiveX ที่มีความเสี่ยงและไม่น่าเชื่อถือ

สิ่งนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณ
คุณต้องการเพิ่มอะไรอีกหรือไม่
ขอบคุณ คำติชมของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงเนื้อหาของเราได้อย่างต่อเนื่อง
1200 400 เราสามารถทำให้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้นได้อย่างไร ส่ง ข้ามสิ่งนี้ คุณต้องการเพิ่มอะไรอีกหรือไม่ ส่ง ไม่ ขอบคุณ