ตัวให้คำแนะนำเกี่ยวกับประสิทธิภาพ Add-on

เรียกดูได้โดยไม่หยุดชะงักด้วยตัวให้คำแนะนำเกี่ยวกับประสิทธิภาพ Add-on

ตัวให้คำแนะนำเกี่ยวกับประสิทธิภาพ Add-on ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่า Internet Explorer 9 เริ่มต้นรวดเร็วและทำงานรวดเร็วเสมอโดยการช่วยควบคุม Add-on ที่คุณติดตั้ง

ตัวให้คำแนะนำเกี่ยวกับประสิทธิภาพ Add-on ทำงานโดยการระบุ Add-on ที่อาจทำให้เบราว์เซอร์ของคุณทำงานช้าลง และแสดงข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อปิดใช้งาน Add-on หรือแก้ไขปัญหาไว้ทางด้านขวาของพื้นที่การแจ้งเตือน แสดงเวลาโหลดของ Add-on แต่ละรายการเพื่อที่คุณจะได้เห็นว่าแต่ละ Add-on มีผลต่อประสบการณ์เรียกดูเว็บของคุณอย่างไร คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้ Add-on ที่เห็นว่ามีประโยชน์ หรือปิดใช้งาน Add-on ที่มีประโยชน์น้อยหรือใช้เวลาโหลดนานเกินไป ทั้งนี้เพื่อการเรียกดูที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าสำหรับคุณ