ตัวกรองการโจมตีแบบแฝงสคริปต์

รูปภาพตัวกรองการโจมตีแบบแฝงสคริปต์
ป้องกันภัยคุกคามทางออนไลน์ด้วยตัวกรองการโจมตีแบบแฝงสคริปต์

การโจมตีแบบแฝงสคริปต์เป็นภัยคุกคามทางออนไลน์ระดับต้นๆ โดยมีเป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากจุดที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม การโจมตีแบบดังกล่าวทำงานอย่างไร การโจมตีนี้จะใช้วิธีลดความปลอดภัยของเว็บไซต์ถูกกฎหมายด้วยเนื้อหาที่เป็นอันตรายซึ่งสามารถจับข้อมูลการกดแป้น แล้วบันทึกข้อมูลและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบของคุณไว้ หากข้อมูลและรหัสผ่านของคุณถูกบันทึกไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจไม่ปลอดภัย

Internet Explorer 9 มีตัวกรองการโจมตีแบบแฝงสคริปต์ (XSS) ที่สามารถตรวจหาประเภทของการโจมตี หากพบจุดที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย Internet Explorer จะปิดใช้งานสคริปต์ที่อาจก่ออันตรายนั้น ตัวกรองการโจมตีแบบแฝงสคริปต์จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้นเพื่อช่วยปกป้องคุณ