การเน้นโดเมน

ระบุที่อยู่เว็บจริงได้ง่ายๆ ด้วยคุณสมบัติการเน้นโดเมน

วิธีหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่หลอกลวงก็คือการทราบถึงที่อยู่ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการเยี่ยมชม ด้วยคุณสมบัติการเน้นโดเมน Internet Explorer 9 จะช่วยให้คุณเห็นที่อยู่เว็บจริงได้ทันทีโดยการเน้นชื่อโดเมนในแถบที่อยู่ ทำให้คุณระบุถึงไซต์ที่เข้าชมได้ง่ายขึ้น การเน้นชื่อโดเมนจะช่วยแจ้งเตือนคุณถึงเว็บไซต์ที่หลอกลวงซึ่งพยายามหลอกคุณโดยใช้ที่อยู่ปลอม นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสที่เว็บไซต์เหล่านั้นจะทำลายความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ