ตัวจัดการการดาวน์โหลด

จัดระเบียบการดาวน์โหลดของคุณด้วยตัวจัดการการดาวน์โหลด

Internet Explorer 9 มีวิธีการที่ครอบคลุมสำหรับคุณในการเข้าถึง ตรวจสอบ และโต้ตอบกับแฟ้มที่คุณดาวน์โหลด ได้แก่ ตัวจัดการการดาวน์โหลด โปรแกรมเดียวที่ให้คุณมองเห็นสถานะการดาวน์โหลดของคุณ แสดงข้อมูลว่าสิ่งที่คุณดาวน์โหลดอาจเป็นอันตรายหรือไม่ เสนอการรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบสำหรับแฟ้มที่ดาวน์โหลด และแสดงตำแหน่งที่ตั้งสุดท้ายของสิ่งที่คุณดาวน์โหลด

ตัวจัดการการดาวน์โหลดได้รับการผนวกรวมกับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของ Windows ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ที่คุณจะโต้ตอบกับการดาวน์โหลดแฟ้ม โดยคุณสามารถที่จะเรียงลำดับ พิมพ์ หรือส่งการดาวน์โหลดของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้ เช่นเดียวกับที่คุณสามารถดำเนินการกับแฟ้มอื่นๆ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ตัวจัดการการดาวน์โหลดเพื่อควบคุมการดาวน์โหลดของคุณได้ ตั้งแต่การเรียกใช้หรือเปิดแฟ้มไปจนถึงการหยุดดาวน์โหลดชั่วขณะหรือยกเลิกการดาวน์โหลด คุณยังสามารถลบสิ่งที่ดาวน์โหลดไว้จากตัวจัดการการดาวน์โหลดได้อีกด้วย

ตัวจัดการการดาวน์โหลดยังทำงานร่วมกับตัวกรอง SmartScreen เพื่อช่วยป้องกันคุณจากการดาวน์โหลดที่เป็นอันตรายได้อีกด้วย การดาวน์โหลดที่มีความเสี่ยงจะถูกบล็อกทันที ตัวจัดการการดาวน์โหลดจะแจ้งให้ทราบถึงโปรแกรมที่มีความเสี่ยงสูงอย่างชัดเจนเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบว่าจะลบ เรียกใช้ หรือบันทึกการดาวน์โหลดนั้น

ไม่ว่าคุณจะดาวน์โหลดแฟ้มขนาดเล็ก หรือแฟ้มขนาดใหญ่หลายแฟ้ม คุณยังคงสามารถเรียกดูเว็บต่อได้โดยไม่ถูกขัดจังหวะ และถ้าการดาวน์โหลดถูกขัดจังหวะ คุณจะสามารถเริ่มการดาวน์โหลดต่อได้อย่างรวดเร็วในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มใช้ Internet Explorer 9 ดังนั้นถ้าคุณประสบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือจำเป็นต้องปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะสามารถกลับมาทำงานตรงจุดเดิมที่คุณทำค้างไว้ต่อได้