มุ่งเน้นที่เว็บไซต์ของคุณ

Internet Explorer 9 ถูกออกแบบมาเพื่อนำเว็บไซต์ของคุณก้าวไปข้างหน้า

กรอบของเบราเซอร์ใหม่ทำให้เว็บไซต์จุดประกาย

ออกแบบมาบนพื้นฐานของสิ่งที่คุณต้องการใช้มากที่สุด การควบคุมการสืบค้นใน Internet Explorer 9 ถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและใช้ง่ายขึ้น ปุ่มถอยกลับมีขนาดใหญ่ขึ้น แถบที่อยู่สืบค้นและกล่องค้นหาถูกผสมผสานกันในหนึ่งแถบที่อยู่แบบใหม่ และเมนูหลากหลายจากเวอร์ชันก่อนของ Internet Explorer ถูกรวบรวมกันให้เป็นเมนูเดียว ผลลัพธ์น่ะหรือ คุณจะได้เห็นเฉพาะสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการสัมผัสประสบการณ์การค้นหาบนอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน

ทำให้ง่ายขึ้นแต่ยังคงเพิ่มขีดความสามารถ อินเตอร์เฟสติดต่อกับผู้ใช้นำเว็บไซต์ให้ก้าวไปข้างหน้า คุณลักษณะของแต่ละเว็บไซต์ถูกสะท้อนออกมาโดยผ่านเบราเซอร์ ทำให้คุณดื่มด่ำจมอยู่กับแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมได้นานขึ้น