One Box

รูปภาพของ One Box
ท่องเว็บหรือค้นหาเว็บได้ด้วย One Box

ไม่ว่าคุณจะต้องการไปยังเว็บไซต์หรือเริ่มต้นการค้นหา คุณเพียงไปที่ที่เดียวกันใน Internet Explorer 9 นั่นคือ One Box

ท่องเว็บและค้นหา ทั้งหมดในที่ที่เดียวกัน

คุณสามารถท่องเว็บหรือค้นหาเว็บได้ในพริบตาด้วย One Box คุณสามารถเริ่มพิมพ์ที่อยู่เว็บ แล้วให้คุณสมบัติ AutoComplete (การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ) คาดเดาถึงเว็บที่คุณกำลังค้นหา เพื่อช่วยให้คุณเข้าดูเว็บได้อย่างรวดเร็ว และเนื่องจากฟังก์ชันการค้นหารวมเข้ากับ One Box คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจำที่อยู่เว็บทั้งหมด เพียงพิมพ์คำที่คุณคุ้นเคย เช่น "ข่าว" หรือ "ดนตรี" แล้วคุณจะสามารถไปยังไซต์ที่คุณโปรดปรานได้ภายในพริบตา

คุณกำลังพยายามค้นหาบางอย่างบนเว็บอยู่ใช่หรือไม่ การค้นหาจาก One Box ช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณพิมพ์คำต่างๆ ข้อเสนอแนะการค้นหา ผลลัพธ์การค้นหา ซึ่งรวมถึงผลลัพธ์การค้นหาแบบเป็นภาพ และเฮดไลน์หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะแสดงในรายการดรอปดาวน์ โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการการค้นหาที่คุณใช้ คลิกที่ข้อเสนอแนะเพื่อทำการค้นหาโดยไม่ต้องพิมพ์คำใดๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มผู้ให้บริการการค้นหา หรือเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการการค้นหาที่คุณต้องการใช้ได้จากด้านล่างของรายการดรอปดาวน์ได้อีกด้วย

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

การเก็บรักษาข้อมูลที่คุณป้อนลงใน One Box ไว้เป็นความลับถือเป็นส่วนสำคัญที่ Internet Explorer ต้องการเสนอให้กับคุณ คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้ผู้ให้บริการการค้นหาใช้ข้อมูลใดของคุณ จากรายการดรอปดาวน์ของแถบที่อยู่ คุณสามารถเลือกเปิดข้อเสนอแนะการค้นหาหรือปิดได้ หากคุณเลือกที่จะเปิดข้อเสนอแนะการค้นหา ข้อความที่คุณป้อนจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการการค้นหาในขณะที่คุณกำลังพิมพ์แทนที่จะส่งหลังจากที่คุณพิมพ์เสร็จแล้วและกด Enter