ไซต์ที่ปักหมุดไว้

ได้เว็บไซต์ที่ชื่นชอบของคุณเร็วกว่าด้วยไซต์ที่ปักหมุดไว้

ด้วยไซต์ที่ตรึงไว้ คุณสามารถเข้าสู่ไซต์ที่ชื่นชอบของคุณได้โดยตรงจากแถบภารกิจ Windows 7 —โดยไม่ต้องเปิด Internet Explorer ขึ้นมาก่อน

การตรึงไซต์หนึ่งใช้เวลาไม่กี่วินาที: คลิกที่ไอคอนที่ด้านซ้ายมือของที่อยู่เว็บใน One Box, หรือแถบสำหรับเว็บไซต์ หรือไอคอนของเว็บไซต์บนหน้าแถบใหม่ (New Tab) และลากไปยังแถบภารกิจ หลังจากนั้น ง่ายๆ อย่างนี้ล่ะ เมื่อไซต์ถูกปักหมุดไว้แล้ว รูปย่อขนาดเล็กของไซต์จะแสดงออกมา แยกตัวจาก Internet Explorer ในตอนนี้สิ่งที่คุณต้องกระทำคือ คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเข้าไปยังเว็บไซตฺ์ที่ชื่นชอบของคุณ

เว็บไซต์ใดๆ ที่ปักหมุดไว้บนแถบงานจะมีรายการทางลัด บางเว็บมีการควบคุมการแสดงตัวอย่างรูปขนาดย่อ เช่นการเล่นหรือหยุดวิดีโอชั่วคราว ซึ่งคุณจะเห็นได้ภายใต้การแสดงตัวอย่างรูปขนาดย่อ และบางไซต์ที่คุณปักหมุดไว้จะมีไอคอนโอเวอร์เลย์ ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเว็บไซต์ เช่น จำนวนข้อความใหม่ในกล่องขาเข้าของคุณ

โดยการปักหมุดไซต์ ไซต์จะอยู่ที่ตรงกลางของหน้าจอที่พบ ไม่ใช่ที่เบราเซอร์ เมื่อไซต์ที่ปักหมุดไว้ถูกเริ่มต้นใช้งานจากแถบภารกิจ กรอบของเบราเซอร์และการควบคุมการสืบค้นจะผสมผสานกับไอคอนของไซต์และสีหลัก ให้ประสบการณ์ที่ตกแต่งแก่ไซต์ที่คุณกำลังดูอยู่ได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มแถบหน้าโฮมเพจสำหรับแต่ละไซต์ที่คุณปักหมุดได้ ด้วยวิธีการดังกล่าว เมื่อคุณเปิดไซต์ที่ปักหมุดไว้ คุณสามารถเปิดหน้าเว็บเพจหลายๆ หน้า หรือเว็บไซต์ต่างๆ ได้ในครั้งเดียวได้ ในการเพิ่มแถบหน้าโฮมเพจไปยังไซต์ที่ปักหมุดไว้ ให้สืบค้นไปยังเว็บเพจหรือเว็บไซต์ที่คุณต้องการจะเพิ่มเป็นแถบหน้าโฮมเพจ แล้วคลิกขวาที่ไอคอนเว็บไซต์ที่ปักหมุดไว้ไปยังปุ่มย้อนกลับ และหลังจากนั้นคลิกที่ Add as a home page