การแยกแท็บและกู้คืนแท็บ

เรียกดูได้โดยไม่หยุดชะงักด้วย Internet Explorer 9

หากคุณสูญเสียการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ขณะที่กำลังใช้ Internet Explorer 9 เซสชันการเรียกดูทั้งหมดจะไม่สูญหายไปด้วย คุณสมบัติความน่าเชื่อถืออย่างการแยกแท็บและการเรียกคืน และการกู้คืนความเสียหายโดยอัตโนมัติ จะช่วยให้คุณเรียกดูเว็บได้โดยไม่ติดขัด

เรียกดูได้โดยไม่หยุดชะงัก

ความเสียหายของเว็บไซต์จะถูกแยกไว้ในแท็บที่แยกต่างหาก โดยไม่รวมอยู่ในหน้าต่างเบราว์เซอร์ทั้งหมด หากมีเว็บไซต์หนึ่งที่เสียหายอยู่ในแท็บหนึ่ง เซสชันการเรียกดูที่เหลือจะไม่หยุดชะงักไปด้วย คุณสามารถเรียกดูเว็บต่อไปได้ โดยไม่หยุดชะงัก หลังจากได้ระบุปัญหาแล้ว Internet Explorer 9 จะกู้คืนแท็บโดยอัตโนมัติ หากแท็บใดแท็บหนึ่งของคุณปิดหรือเสียหายโดยไม่คาดคิด แท็บเหล่านั้นจะโหลดขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ และคุณจะกลับมายังไซต์ที่คุณดูอยู่ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย Internet Explorer 9 ยังมีการสนับสนุนใหม่ๆ สำหรับการกู้คืนเมื่อเว็บไซต์ไม่ตอบสนอง ซึ่งคุณจะได้รับการเตือนเมื่อเว็บไซต์ที่คุณพยายามเข้าถึงไม่มีการตอบสนองหรือหมดเวลาด้วยเหตุผลบางประการ

ล้างการส่งข้อความ

Internet Explorer 9 จะแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้คุณทราบ การส่งข้อความเกี่ยวกับการกู้คืนแท็บที่ถูกผนวกรวมในแถบการแจ้งเตือนจะระบุปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณเข้าใจว่าต้องทำสิ่งใด (หากมี) เพื่อแก้ไขปํญหา