วิดีโอ Internet Explorer 9

วิดีโอแนะนำ: การเปลี่ยนแปลงใน Internet Explorer 9
สัมผัสรูปโฉมใหม่และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ที่เปลี่ยนไป (3:05)