การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Internet Explorer

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การเรียกดูใน Internet Explorer คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทั่วไปได้หลายอย่าง เช่น โฮมเพจ ประวัติการเรียกดู และระดับการย่อ/ขยาย เป็นต้น ในขณะที่ใช้ Internet Explorer ที่เปิดจากหน้าจอเริ่ม ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
(ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)
จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือก

มีการตั้งค่าและวิธีการอื่นๆ อีกมากมายในการปรับแต่งเบราว์เซอร์ของคุณในกล่องโต้ตอบ 'ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต' เมื่อต้องการดูการตั้งค่าและตัวเลือกทั้งหมด ให้เปิด Internet Explorer ในเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ ปุ่ม เครื่องมือ จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ

  • เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Internet Explorer ที่เปิดจากหน้าจอเริ่ม การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีผลกับ Internet Explorer ในเดสก์ท็อปด้วย

การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่

คุณสามารถตั้งค่า Internet Explorer ใหม่เพื่อให้กลับไปอยู่ในสภาพเหมือนตอนที่ติดตั้ง Internet Explorer ในพีซีของคุณเป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่ต้องการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหลังจากการติดตั้ง การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ไม่สามารถยกเลิกได้ และการตั้งค่าก่อนหน้านี้ทั้งหมดหายไปหลังจากตั้งค่าใหม่

เมื่อต้องการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่

  1. ปิดหน้าต่าง Internet Explorer ที่เปิดอยู่ทั้งหมด

  2. เปิดเดสก์ท็อป แล้วแตะหรือคลิกไอคอน Internet Explorer บนแถบงาน การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะมีผลกับทั้ง Internet Explorer และ Internet Explorer สำหรับเดสก์ท็อป

  3. แตะหรือคลิกปุ่ม เครื่องมือ Tools จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  4. แตะหรือคลิกแท็บ ขั้นสูง จากนั้นแตะหรือคลิก ตั้งค่าใหม่

  5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ ให้แตะหรือคลิก ตั้งค่าใหม่

  6. เมื่อ Internet Explorer นำการตั้งค่าเริ่มต้นมาใช้เรียบร้อยแล้ว ให้แตะหรือคลิก ปิด แล้วแตะหรือคลิก ตกลง คุณจะต้องเริ่มระบบของพีซีใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลต้องการความช่วยเหลือหรือไม่